زن، بزرگترین قربانی انقلاب اسلامی ایران

مردان غالبا از قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی به نفع خود بهره می‌گیرند


Share/Save/Bookmark

زن، بزرگترین قربانی انقلاب اسلامی ایران
by Hossein Bagher Zadeh
09-Mar-2011
 

انقلاب اسلامی ایران قربانیان زیادی داشته است. ولی بدون تردید بزرگترین قربانی آن «زن» بود. انقلاب البته به گروه‌های بسیاری از جامعه صدمه زد. برخی به دلایل سیاسی یا عقیدتی/مذهبی سرکوب شدند و بخش‌هایی از جامعه به خاطر فرهنگ و زبان خود مورد تبعیض قرار گرفتند. ولی نه گروه‌های از نوع اول نیمی از جامعه را در بر می‌گرفتند، و نه گروه‌های نوع دوم حقوق زیادی پیش از انقلاب داشتند که با انقلاب آن را از دست بدهند. زنان، اما، تنها گروه اجتماعی بودند، با جمعیتی برابر با نیمی از جامعه، که در جریان انقلاب علاوه بر این که مورد یک سلسله از تبعیض‌های خشن قرار گرفتند برخی از حقوق اولیه خود را که در طول چندین دهه به دست آورده بوند نیز از دست دادند. علاوه بر این، آنان بعضا مشمول تبعیضاتی شدند که بر سایر گروه‌های اجتماعی اعمال می‌شد. مثلا یک زن بهایی یا یک زن کرد هم به عنوان یک زن مورد تبعیض قرار گفت و هم به عنوان یک بهایی یا کرد. و از همه مهمتر این که در اعمال و اجرای سیاست تبعیض علیه زن، تنها رژیم حاکم مقصر نبود.

بارزترین نماد سیاست سرکوب و تبعیض علیه زنان در جمهوری اسلامی، تحمیل حجاب بود. تحمیل حجاب هم به نوبه خود یکی از موارد مشخص اعمال تبعیض علیه این گروه بزرگ اجتماعی بشمار می‌رفت (هیچ گروه اجتماعی دیگری مشمول تبعیضی از این نوع قرار نگرفت) و هم به عنوان نمادی از سایر تبعیضاتی که علیه زنان اعمال می‌شد عمل می‌کرد. در واقع، روسری نه بدیل توسری، و بلکه خود به معنای توسری بود. زن باید در حجاب قرار می‌گرفت تا بتوان ساده‌تر او را از جامعه و بازار کار و اشتغال و فعالیت اجتماعی و مدنی به اندرونی راند و حقوق او را در جامعه و خانه و خانواده پایمال کرد. با تحمیل حجاب، حاکمیت قدرت خود را بر کنترل زن و جنسیت و رفتار جنسی او به نمایش می‌گذاشت و موقعیت او را به عنوان شهروند درجه دو در جامعه تثبیت می‌کرد. پس از آن، تصویب قوانینی که از یک سو زن را به خاطر تخطی از رفتارهای جنسی مورد قبول حاکمیت به خشن‌ترین و وحشیانه‌ترین شکل مجازات کند، و یا ارزش جان و سخن او را به نیمی از مرد یا کمتر از آن تقلیل دهد، چندان مشکل نبود. زن اسیر شده بود، و قانون را اسیرداران می‌نوشتند.

در این جا لازم نیست به طیف قوانین و سیاست‌های اجرایی حکومت در مورد زنان بپردازیم. ولی باید این سؤال را پیش کشید که حکومت به اتکای چه نیرویی توانست زن را به اسارت بکشاند و قوانین خشن و تبعیض‌آمیز خود را بر او تحمیل کند. فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جامعه بخشی از پاسخ را در اختیار ما قرار می‌دهد. بسیاری از عناصر فرهنگی جامعه ما خشونت و تبعیض علیه زنان را توجیه می‌کنند. و جمهوری اسلامی که در واقع منحط‌ترین عناصر فرهنگی جامعه ایران را نمایندگی می‌کند از یک سو این عناصر را وسیعا به خدمت گرفته و از سوی دیگر مرتبا و به صورت سیستماتیک سعی در بازتولید آن‌ها داشته است. سیاست‌های تبلیغاتی و آموزشی جمهوری اسلامی دقیقا بر بازتولید ارزش‌ها و عناصر منحط و خشن فرهنگی جامعه ما استوار شده است، و از این طریق رژیم توانسته است بسیاری از سیاست‌های خشن و تبعیض‌آمیز خود علیه زنان (و اقلیت‌های مذهبی/بی‌دین و قومی) را توجیه کند.

نقش عناصر فرهنگی به معنای آن است که علاوه بر حکومت، کنشگران دیگری در جامعه نیز در آن چه که در سه دهه گذشته بر زنان ما رفته است تأثیر گذاشته و نقش داشته‌اند. بخشی از جامعه در انقیاد ایدئولوژی حاکمیت است و عمدتا ازهمان عناصر فرهنگی تغذیه می‌کند که حاکمیت در سیاست خود علیه زنان به کار گرفته است. این بخش، البته همه مرد نیستند و بلکه زنانی را نیز در بر می‌گیرد که با رفتاری شبه مازوخیستی سرکوب و تبعیض علیه خود را به نام فرهنگ و مذهب و اخلاق توجیه می‌کنند. ولی مشکل کار فقط در این بخش از جامعه نیست. مشکل آن جا است که جامعه بزرگ‌تر، و حتا بخشی که با ایدئولوژی حاکمیت بیگانه است و آن را نفی می‌کند، نیز عملا در بسیاری از موارد، به دلیل منافع خود و یا تحت تأثیر عناصر منحط فرهنگ اجتماعی حاکم، با سیاست سرکوب و تبعیض زن از سوی حاکمیت همراهی کرده است.

مرد ایرانی ممکن است با ایدئولوژی حاکم در تضاد باشد و یا از آزادی زن حمایت کند. ولی همین مرد غالبا از قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی به نفع خود بهره می‌گیرد، و در ارث و حضانت و دیه و طلاق و مانند این‌ها از این قوانین تبعیت می‌کند. از سوی دیگر، ارزش‌هایی به نام «ناموس» و «غیرت» که در فرهنگ جامعه ما ریشه‌هایی قوی دارند به مرد ایرانی اجازه می‌دهد که بر احساس مالکیت خویش نسبت به بستگان زن خود پوشش بگذارد و آن را مخفی کند. هنوز برای مرد ایرانی این نکته کاملا جا نیفتاده است که به زن به عنوان یک انسان نگاه کند و نه به عنوان کسی که به انسان دیگری متعلق است. پذیرش زن به عنوان یک انسان مستقل شرط اولیه نگاه به او به عنوان یک انسان هم‌تراز و برابر با مرد است، و تا وقتی این مفهوم در فرهنگ جامعه ما شیوع پیدا نکند و مرد ایرانی با آن خو نگیرد، تبعیض سازمان یافته علیه زنان هم چنان ادامه خواهد یافت.

جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انقلاب، تلاش خود را برای اسارت زن آغاز کرد، ولی موفقیت آن را نباید تنها مرهون این تلاش دانست. سازمان‌های سیاسی آن زمان، به خصوص در طیف چپ، مقاومتی در برابر این حرکت نشان ندادند و بلکه به زنان عضو خود دستور دادند که با روند جدید همراهی کنند و هم‌رنگ شوند. از این رو نباید تنها حکومت جمهوری اسلامی را مسئول سرکوب سازمان یافته‌ای دانست که علیه زنان به راه افتاد، و به استقرار یکی از خشن‌ترین و تبعیض‌آمیز ترین نظام‌های زن‌ستیز در جهان منجر شد. و بلکه نیروهایی که با این سیاست همراهی کردند و در برابر آن مقاومتی به خرج ندادند نیز در برآیند آن سهیم بوده‌اند: رهبران و مسئولانی که به بهانه مبارزه با امپریالیزم، مبارزه زنان را تقبیح کردند یا نالازم دانستند، و زنانی که تعلقات ایدئولوژیک یا سازمانی خود را بر مبارزات آزادی‌خواهانه مقدم شمردند و دستور رهبری را اطاعت کردند.

سی و دو سال پس از استقرار جمهوری اسلامی و هزینه سنگینی که زنان جامعه ما در این مدت پرداخته‌اند، اکنون با اوضاع و احوال دیگری روبرو هستیم. جنبش مستقل زنان شکل گرفته و از قید و بندهای ایدئولوژیک آزاد شده است. فرهنگ جامعه ما هنوز زیر سلطه ایدئولوژی رژیم حاکم است، ولی گسترش سطح آموزش، انقلاب ارتباطات، و تبادل سریع ایده‌ها و اطلاعات در سطح جهانی نوید آن را می‌دهد که نوعی از پالایش فرهنگی در جامعه ما رخ دهد و همراه با زوال سیاسی رژیم حاکم در ایران ما شاهد زوال فرهنگی باشیم که رژیم آن را نمایندگی کرده است. زن ایرانی از بیش‌ترین سرکوب و تبعیض در جمهوری اسلامی رنج برده است - رنجی که برای بیش از سه دهه ادامه یافته است. و امروز در یک سدمین سالگرد روز جهانی زن به جنبش مستقل زنان ایران درود بفرستیم و همراه با آرزوی موفقیت هرچه سریع‌تر این جنبش به سهم خود تلاش کنیم پندار و گفتار و رفتار خود را از هر عنصر فرهنگی که زن را «متعلق یک انسان» یا یک «انسان درجه دو» می‌شناسد بپالاییم.

Iran Emrooz


Share/Save/Bookmark

Recently by Hossein Bagher ZadehCommentsDate
فقر فرهنگی نقد در اپوزیسیون
1
Dec 02, 2012
از ادعا تا عمل
5
Nov 21, 2012
انتخاب مجدد اوباما
3
Nov 15, 2012
more from Hossein Bagher Zadeh
 
ZOODTAR

ZANN FAGHAT NANEH AGHA!

by ZOODTAR on

zendeh bad feminists!


default

Let us not forget the brave women fighting this situations

by ahosseini on

در باره پیام زیبای بهاره هدایت

جناب رهبر

خود کامه ایران

پیام دخترم بشنو

 ....

We must think of those behind bars and being subjected to all those tortures

Let us fight for their immediate release

We certainly don't share the same views when it comes to solving problems. However, whatever solution we offer, the regime treate all opponents with tortures and executions. Therefore all oppositions from radical left to monarchists have the same cause and should unite for ending this situation. Therefore when it comes to campaign to end torture and executions we all unite under one voice. Please kindly throw away your banners and forget about self(group) interest when it comes to fighting against torture and executions and the release of political prisoners.   


Esfand Aashena

آقای باقرزاده خانوم صدر هم همین رو میگفت که شما ناراحت شدی!

Esfand Aashena


حالا اشکالی‌ نداره ماهی‌ رو هر وقت از آب بگیری تازست!  این هم مقاله تون راجع به خانوم شادی صدر و یک comment هم توشه از من که حواله میده به بحث طولانی‌ ترش! 

Everything is sacred


G. Rahmanian

Mr. Bagher Zadeh:

by G. Rahmanian on

While you correctly blame the backward Islamic laws as the real cause of the deplorable status of the Iranian women, it is unfortunate that you have not succeeded in avoiding the misconception held by those who see Iranian men as regime's "accomplices" in perpetuating the current situation. Although not as rampant, remnants of chauvinistic attitudes you have described as specific to the Iranian society, can be traced in some culturally advanced societies, as well. What prevents these attitudes from translating into real actions that we observe in the more backward societies, is the rule of law. The dominant modern cultures are shaped by the progressive democratic laws and not by outmoded social mores or religious dogmas. Your article would not be allowed to get published in Iran not because Iranian men are against it, but simply because of the existing censorship. The same forces which, under the current regime in Iran, would prevent your article from getting published or even persecute you for holding such views, would protect your right to have it published under a democratic government. The same is true about
"ownership" of female relatives by male counterparts or any other such culturally backward values propagated and turned into laws by the regime. Towards the end of your article, however, you do hope that regime's demise will usher in an environment where women can enjoy equal status as men. In fact, what you are saying is that men's attitudes or behaviors will change as a result of the changes in the laws governing male-female relationships. That, thoroughly, contradicts your earlier argument with regards to men's  desires to use the IR's laws to their own benefit. It is not men's wishes alone which determine their relationships with their female counterparts, but rather the increasingly discriminating Islamic Republic's laws which are aimed at dehumanizing and enslaving half of Iran's population.


default

Thanks Mr Bagherzadeh

by ahosseini on

If the situation is so bad why did Lauren Booth(Tony Blair's sister-in-law) so passionately became a Muslim.

Well I had to spend a week to write a poem to welcome her to our world.

Please see the rhyme

 


Jahanshah Javid

Precisely

by Jahanshah Javid on

The best summary, commentary on the treatment of women in Iran since the revolution -- by the state AND men in general.


reRa

so damn true ..

by reRa on

well said .. so true .. no wonder why the hell I dont like to get back and live there any more ... I even dont miss it ..


Anahid Hojjati

Thanks for an excellent article, Mr. Bagherzadeh

by Anahid Hojjati on

.


Maryam Hojjat

Great Article for Woman's Day

by Maryam Hojjat on

Thanks Dr. Bagher Zadeh