زنا با مادر!


Share/Save/Bookmark

زنا با مادر!
by Mahvash Shahegh
15-Jul-2011
 

آیا براستی

زمین در نظر ما شرقی ها

مادر است که به هنگام

خروج از این دنیا،

جان گرامی به پدر

باز می دهیم و

کالبد تیره

به مادر می سپاریم ١،

ازو بر می آئیم و دوباره

بدو می پیوندیم ٢،

و در نظر غربی ها

زن زیبائی که

که باید ازو

بهره برداری کرد؟

 

آیا شرقی ها خواسته اند که

در دامان پرمحبّت زمینِ مادر

زندگی آرامی داشته باشند

و غربی ها تنها از

دامن او خوراک

طلب کرده اند؟

 

آیا شرقی ها خواستار

شیر از پستان مادر بوده اند

و غربی ها آن را

بریده اند و

کباب کرده اند؟

 

آیا غربی ها با

نیروی اتم شان

که روزی نابود کنندۀ

کودکان او و

سربه سنگ خوردن

خودشان است

با این مادر

زنا نکرده اند؟

 

آیا روزی خواهد رسید

که غربی ها جانِ گرامی

به جای پدر به

مادر بسپارند و

او را گرامی تر بدارند؟

 

مهوش شاهق
14 ژوئن 2011

١ - مرد مرادی نه همانا که مرد          مردن آن خواجه نه کاریست خرد

     جان گرامی به پدر باز داد             کالبد تیره به مادر سپرد

از رودکی سمرقندی

٢- از خاک بر آمدیم و در خاک شدیم

       خیّام

٣  - این قطعه ایست با الهام از مصاحبۀ بی بی سی با دکتر فتح اللّه مجتبائی


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
vildemose

nonsense. Bigotted and

by vildemose on

nonsense. Bigotted and racist. what a load of crap.

Sharghi, gharbi is nothing but an artificial division of humanity for profiteering and deceiving the sheeple.

Aya berasti sharghiha godal kandan va sangsar madaraneshan va dokhtarneshan ra mesle khorak mibaland?

Aya berasti pedaran sharghi, dokhtaraneshan ra be atash mizanand chon besyar farhikhteh tar az gharbihand...

Aya bersati mardane sharghi zanhayeshan ra be cheshme yek ozve jensi bedoon rooh va maghz faghat baraye bakereh boodansh be hesab miavarand...

....

sick and tired of these jafangiat.


Kill Mouse Traps

مرسی از این جملات

Kill Mouse Traps


 

 

آیا براستی زمین در نظر ما شرقی‌ها مادر است که به هنگام خروج از این دنیا، جان گرامی به پدر باز می‌دهیم و کالبد تیره به مادر می‌سپاریم، ازو بر می‌آئیم و دوباره بدو می‌پیوندیم، و در نظر غربی‌ها زنِ زیبائی که باید ازو بهره‌برداری کرد؟

آیا شرقی‌ها خواسته‌اند که در دامان پرمحبّت زمینِ مادر زندگی آرامی داشته باشند و غربی‌ها تنها از دامن او خوراک طلب کرده‌اند؟

آیا شرقی‌ها خواستار شیر از پستان مادر بوده‌اند و غربی‌ها آن را بریده‌اند و کباب کرده‌اند؟

آیا غربی ها با نیروی اتم‌شان، که روزی نابود کنندۀ کودکان او و سر به سنگ خوردن خودشان است، با این مادر زنا نکرده‌اند؟

آیا روزی خواهد رسید که غربی‌ها جانِ گرامی به جای پدر به مادر بسپارند و او را گرامی تر بدارند؟