کتابچۀ تلفن

کتابچۀ تلفن
by Mahvash Shahegh
28-Jan-2011
 

می گویند:

از ما فقط نامی باقی خواهد ماند

واقعاً؟ به این هم شک دارم!

دیروز به سراغ کتابچۀ  تلفنم رفتم

برای یافتن تلفن  دوستی

به نام دوست دیگری برخوردم

و آن را با اشک پاک کردم

زیرا دیگر نیازی به وجودش

نبود حتّی در کتابچۀ تلفن هم

چند روز پیش آن وجود عزیز را

به خاک سپرده بودیم!

دیگر نیازی نبود حتّی به نامی

در دفتر تلفن بی نامی!

مهوش شاهق
English Translation


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
bajenaghe naghi

Mahvash jan

by bajenaghe naghi on

Very touching and very sad. 

Be assured that our memories live on in the minds of our friends and loved ones. May these memories be happy ones.

Thank you for sharing.

 


Anahid Hojjati

Mahvash jan, what a heartfelt poem

by Anahid Hojjati on

Dear Mahvash, thanks for sharing your poem. Sad but beautiful.