جشن سال نو

جشن سال نو
by Mahvash Shahegh
28-Dec-2011
 

به هنگام رسیدن سال نو
همیشه به این اندیشیده ام
که چرا باید
جشن گرفته شود
یک سال نزدیک تر شدن
به نیستی و مرگ؟

آیا آن چنان آدم ها
از زندگی در عذابند
که یک قدم نزدیک تر شدن
به مرگ مژدۀ
رهائی ست آنها را؟

آیا چنان که شاعری قدیمی
که نامش را هم نمی دانم
گفته است: "بس که
ناخوش گذرد زندگی
اهل جهان
مردم از عمر
چو سالی گذرد
عید کنند!"
و جشن بگیرند
واقعیّت دارد؟

و شاید هم به قول فروغ:
"نجات دهنده در گور خفته است
و خاک، خاک پذیرنده
اشارتیست به آرامش!"

چگونه می توان
دگرگونه اندیشید؟

مهوش شاهق
27 دسامبر 2011


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
CallmeRed

How about mourning from now on?

by CallmeRed on

 نمیتوانیم ازمردم بخواهیم که همواره درفکر مرگ و نیستی باشند وهمواره تمام لحظه های زندگی را به عزای مرگ و نیستی خود و دیگران بگذرانند!امردم -بخصوص غربی ها- همواره به دنبال بهانه های کوچک و بزرگ برای شاد بودن و فراغت بال و دوری ازمشکلات زندگیشان هستند- که اتفاقا بسیارهم موجه است.مطلب شما دقیقا تضاد فلسفه های اندوه شرقی و هدونیستیک غربی را نشان می دهد.. 


default

Thanks for your beautiful gift

by Mahvash Shahegh on

Thank you All-iranians for your gift of beatiful poem by Dr. Ssadat-noury. I enjoyed reading it. But, I don't think that I talked about fear in my piece; the fear was in the graffiti.  


All-Iranians

Jenab M. Shahegh

by All-Iranians on

Happy New Year of No Fear to you, and this poem (with a different view) by Jenab Dr Nouri is my gift to you

من ازامشب و ياامروز نه مي ترسم
من ازفردا و يا ديروز نه مي ترسم
من ازسير زمان و گشت و واگشتش
من ازبامداد ويا نيمروز نه مي ترسم
چو بينم من شتاب چرخ هستي را
از اين هرساله ها نوروز نه مي ترسم
در اين دنياكه هردم مي كند افسون
از ين مغلوب و زان پيروز نه مي ترسم
نه مي گويم كه بي پرواو بي باكم
بدان اي نازنين يك روز مي ترسم
مبادا ﺁورد روز ي خدا بر من
ترا گيرد ز من زان روز مي ترسم
از ﺁن روز ي خداگيرد ترااز من
من از ﺁن روز، در هرروز مي ترسم

دكتر منوچهر سعادت نوري

 //iranian.com/main/blog/m-saadat-noury/wish-hope


default

Matching Graffiti

by Mahvash Shahegh on

So, it is not just me!!! The person who wrote that graffiti thinks the same:))))

Thanks for the wonderful matching image. I love it.