آرش این قرن

آرش این قرن
by Mahvash Shahegh
13-Dec-2011
 

در ترکش واژه می نهم

تمامی احساس و عشقم را

و رها می کنم آنرا

بسوی دوست

در فضای مجازی


چند صد قرن پیش نیز

آرشی

تمامی توان نهان را در کمان

نهاد و تیر را رها کرد

امّا در فضای واقعی

به نشانۀ نشان کردن

مرزهای ایران و توران


و من به نشانۀ محو کردن

مرزهای موجود بین تو و من

محبوب من.


مهوش شاهق
6 دسامبر 2011


Share/Save/Bookmark

more from Mahvash Shahegh
 
default

My appreciation!

by Mahvash Shahegh on

Thanks for reading it, dear Anahid.


Anahid Hojjati

Beautiful poem Dear Mahvash

by Anahid Hojjati on

thanks for sharing.


default

Thank you

by Mahvash Shahegh on

Glad you liked it and found it ziba.


flertishia11

ziba bood.

by flertishia11 on

ziba bood.