عقده ای و حسود

مشکل اصلی ایران و ایرانیان چیست؟


Share/Save/Bookmark

عقده ای و حسود
by Iran 2050
24-Apr-2011
 

مشکل اصلی ایران و ایرانیها چیست که مملکت ما به این روز افتاده؟ آیا مشکل از مآست؟ یا از دیگران هست؟ دشمنان؟ آیا ما حاضر هستیم که بییاییم و بدون تعصب نگاهی به حال و روز ایران بیاندازیم و ببینیم چرا ایران به این روز افتاده؟

مشکل از خود ما ایرانیهاست و نه هیچکس دیگر. مشکل ما ۳ چیز هستند و انان عقده، فرهنگ لاتیگری وتعصب بیش ازحد به ایران میباشند. تا این ۳ مساله درست نشوند هم میهنان عزیز، ایران همین هست که هست.

عقده: ما ملت حسودی هستیم. بییایید این را قبول کنیم. حسود به یکدیگر و حسود به دیگر مردمان و کشورها. به خاطر اینکه ما هزاران سال فرهنگ استبدادی داشتیم، هرکدام از ماها یک انسان عقده ای و حسود بار امده ایم. زیرا هیچوقت به عنوان یک ایرانی حق نداشتیم که چه درخانه چه در بیرون اظهار نظر کنیم. و این را باید اضافه کنم که استبداد موجود در ایران در هیچ کجای دنیا تا حالا نبوده. ما مظهر استبداد شرقی هستیم. به خاطر همین نه طاقت دیدن یکدیگر را داریم نه طاقت دیدان کامیابی دیدن ایرانیها و دیگران.

فرهنگ لاتبازی: با کمال تاسف بگویم که فرهنگ لاتبازی رژیم خونخوار و ادمکش و فاشیست و تروریست پرور جمهوری اسلامی آیینه ایست از فرهنگ لاتبازی که در بعضی جوامع مناطق مرکزی ایران مثل تهران و قم و اصفهان و گلپایگان و خمین و اراک ومناطق دیگر وجود دارد و داشته است. این فرهنگ را کمتر در مناطق جنوبی یا کردستان ملاحظه میکنید. این که چه رضا شاه چه خمینی چه بقیه شاهان ما همیشه برای دنیا خط و نشان میکشیدند از همان فرهنگ سرچشمه میگیرد. این فرهنگ بخصوص بین فارسها (که خود من از اوونها هستم) زیادتر از اقوام دیگر هست ولی مخصوص به ایران نیست، یک فرهنگ مدیترانه ای است ودرکشورهای ایتالیا، اسراءیل، یونان، سوریه ، لبنان و ترکیه هم زیاد دیده میشود. بر عکس آن چه ایرانیان میگویند، این رژیم نه فقط ایرانی هست، بلکه ایینه ایست از مشکلاتی که در فرهنگ ما وجود دارد و تا اینها را اصلاح نکنیم چیزی عوض نمیشود.

تعصب بیش ازحد به ایران: ما ملت نژاد پرستی هستیم و این نژاد پرستی ایران را نابود کرده. مسخره اقوام غیرفارس بخصوص اعراب ما را در این دنیا تنها، عقب مانده وعقده ای گذاشته.

فرهنگ ایران نه برتر نه کمتر از بقیه فرهنگهاست. أصولاً فرهنگ را اینجور اندازه نمیگیرند. فرنگ بد يا خوب نداريم يا بهتر يا بدتر. در هر فرهنگی از جمله ایران چیز خوب و بد پیدا میشه. اعراب هم تاريخ چندین هزار ساله دارند، هزاران سال قبل از ایران ملكه داشتند، ساختمانهای زیبا (لطفا سری به یمن بزنید)، قوانین حمورابي، مكه شهری ازاد و برای همه ولي در تاریخشان چیزهای بد هم هست ما هم داشتيم، همين کورش وداريوش به ملتها حمله نكردند واشغالشان نكردند (مگر کورش به بابل، وکشورهای دیگررا اشغال نكرد؟ مگر ما سرزمین اعراب حیره را اشغال نكردیم؟) برای چه اشغال كرد؟ نمیگم که ما حالا بییاییم و آینده مان را بر اساس این حرفها تشكيل بدیم، بلكه اینرا بدانیم که ما نه از دیگران بهتريم نه کمتر. بييايیم و بدانيم كي کورش و داريوش و"آریایی" وایران مثل هر وجود دیگر، نقص و نواقص هم دارد.

بييايید مدرن فكر کنیم و بياندیشيم، دست از تعصب بیش از حد خانمانسوز بر داريم. همانطور که ایران به تخت جمشيد زیباست، به مسجد شاه اصفهان هم زیباست، همانطور که اعراب به بابل و يمن و مكه و دیگر جاهها زیبا میبشند. همانطور تركان، ودیگر اقوام. مشکل هم از اسلام نيست، عجب آنست که ما امدیم اسلام اصلی (سني) را برداشتيم، بعدا رنگ ایرانیء زردشتی بهش زديم، وحالا که ۵۰۰ سال هست از ان ضربه میخوریم، میگیم مشكل از اسلام هست!

بييايید کورکورانه از ان فرهنگ رضاشاهی کورش داریوشی آریایی غلط و اشتباه تقليد نكنيم. این فرهنگ را آو إختراع کرد برای اینکه عقده خود کم بیني خودش و مریدانش حل بشود.

بييایيد مدرن فكر كنيم تا ایران فردا را بسازيم، ايرانی برای فردا، نه ۲۵۰۰ سال پیش.


Share/Save/Bookmark

Recently by Iran 2050CommentsDate
The Root of Iran's Problems Is Within Us
8
May 19, 2011
more from Iran 2050
 
alaaf

'Oghdeh' in English

by alaaf on

Is 'Chip on your shoulder' 


tehran e Azad

iran

by tehran e Azad on

Iranians deserve nothing better than Khamenei, 50 million if not more of the 70 million Iranians are nothing but a bunch of zoo animals stuck in the middle ages. If today Iran became 100% democratic, iranians would tear each other up. SOLUTION leave Iran and live in a civilized country . Life is too short, before you know,  it will all be over and you are still worried about iran and what it could , would have been.

Ba ba velesh kon!


Iran 2050

Feedback

by Iran 2050 on

Thank you all for your feedback. Couple of things to point out:

1-      I don’t think Islam is the problem, rather the problem is the Iranian tendency to be religious. I don’t think you can find a people which religious has played such a big part of their society as  Iranians. I’m not talking about way of life, or philosophy, I’m talking about organized religion. As most Iranians agree, shiteism is merely a Zoroastrian version of Islam, so how is it that Islam is the problem? This whole “Hussein” tragedy is not mentioned in Islam or Quran anywhere, it is a legacy from Zoroastrian era (Sovashoon?). Also no such things as “Imams”, no such thing as “resurrection of Mehdi” (In Zoroastrianism, Soshians rises every 1000 years to rid the world from sorrow), no such thing as vali faghih…exist in Islam. Vali Faghih is simply a copy cat concept of Shahanshahism. As I said, we invented this shiteism , now that it has bitten us in the back, we complain that it’s Islam’s fault! How does that make sense? It’s because we refuse to think that anything we do or say is wrong.

I’m not defending Islam, I’m not defending any religion, but isn’t it time for us to sit back and objectively analysis the issues facing us as people and as nation?

2-      Our “Aryan” chauvinism tendencies and having no respect for others , including non Farsis who live in Iran and have been living there for thousands of yours, are also result of our “Oghdei” culture. One who sees himself racially superior to others is nothing but “oghdei”. It is important to know that this chauvinism is the root cause for many of our problems, if not the majority of them. Even Antari-Nezhad still lives in the Koroush-Daryoush era!

Bottom line is, we need to think as if we are in “Iran 2050”, not in “Iran 2050 B.C”!

Thanks.


alx1711

" afshinazad "

by alx1711 on

"afshinazad" i most certainly agree with you. This is the culture that islamic invaders brought to Iran. Examples of this could be seen during 1979 revolution where Khomeini ordered people to dob in/betray those who were loyal to Shah!


alx1711

مشکل اصلی

alx1711


مشکل اصلی ایران و ایرانیها چیست که مملکت ما به این روز افتاده؟ 

Answer is simple, Islamic invasion of Iran and terrorism of I.R. and mullahs againt Iranians!


jasonrobardas

baba in harfa chi chies?

by jasonrobardas on

salavat befresind


Siavash300

The fact in simple language

by Siavash300 on

The writer of this literature used simple language to illustrate the defect of our culture. Jealousy made iranians question shah's administration wealth and why the others have and they don't have. They are still questioning crown Reza wealth as well. That is rediculous. They don't try to get to higher point in life, instead they try to bring others down. This is what Basiij is doing to our people for last 32 years.

BTW, the picture in this blog is unremarkable. it really shows the essence of jealousy. For example, the ugly woman don't try to reach in higher and more sofisticated look, instead, she is trying to bring the other woman in her level. That is jealousy.


Disenchanted

What happened to my comment? Only favorable comments is ok?

by Disenchanted on

 

      I wrote a comment earlier, saying that content of this article belongs to a 3rd grade class discussion. It's been a while that I have seen such a naive and baseless and childish analysis(?!) on Iranian.com.

      I think that is a legitimate criticism and should be allowed to be viewed by the rest of users. 


Disenchanted

Nice to see 3rd graders write blog on Iranian.com

by Disenchanted on

 

      I had to go all the way back to my 3rd grade class to remember having seen such a "enshaa"! I mean what an utter nonsense? :-)

      All these judgments and general assertions about a nation based on what? I guess the discussions around the "ash barg khooneye khaaleh joon!" :-)

      Hopefully this talented blogger would grow up and learn along the way about politics, international relations, cultures, sociology, religion, anthropology and many more. Meanwhile he/she would do fine to avoid cluttering pages of this website. Unless of course the intention is humor!

      


Babak K.

Iran 2050 A good

by Babak K. on

Iran 2050

A good article.  The points you brought up should be examined by every Iranian. 

Babak K.


afshinazad

Not So Much but

by afshinazad on

 

Three reasons that you mentioned are not our main problems, our problems are 1- cultural 2- betrayal 3- religion

 

look at Lebanon< this country is divided in two Christian and Muslim and seems they are living in two different world, Christians are free and do whatever they want to do and they have a culture not comparable to those who are Muslims and hardly they betray each other.

 

look at the Christians in Iran and compare them with Muslims, they are completely different, they speak different language and have different culture and hardly betray and lie and they are unique and they have been living in Iran long before Iranian moved in to our region, those Iranian who lived next door to them in Tehran or west Azerbaijan or Isfahan, or Kermanshah, or Tbariz, Ormieh, know what I am talking about.they are kind and open minded, and they are tolerant and they hate that Iranian treat them like foreigners. and because they are christians, they are exampt from govenment jobs or opening resturant or any food store, and so many of them have moved to western countries.

we Iranian have a major problem and that is religion and we can not put the Islam aside and use it when we need it.and every day of our life is base on what islam dictates.we have a problem, that we don't trust eachother. because we have a history of betrayal.


Anahid Hojjati

I don't agree with your article, Iran2050

by Anahid Hojjati on

Even though Some Iranians are jealous; but I don't think reason for our major problems is jealousy. What does jealousy have to do with the fact that IRI has been in power for 32 years and we have not been able to get rid of them?

 


vildemose

What is your solution? TO

by vildemose on

What is your solution? TO become SUNNIS???LOL

Good article overall..


comments

How do you say Oghdeh in

by comments on

How do you say Oghdeh in English?

I somehow agree, and I think we are poor in culture especially for those who mainly work/communicate with Iranians.  My suggestion is to become surrounded by non-Iranian love ones, and still to communicate with accepted Iranians.

The first step is to stop encouraging others to kill other Iranians.  I am totally against killing someone.  One will be a murderer if he does that.


IranMarzban

B.S.

by IranMarzban on

  باز این مزاخرفت شروع شد آخه "فارسها" یعنی چی‌ مسخره کردن اقوام غیر فارس یعنی چی‌ همین تقسیم ایران به فارس و غیر فارس نژاد پرستیی نیست. "تعصب" روی ایران شما میتونی‌ هر چقدر دلت می‌خواد کشورت رو دوست داشته بشی این به کسی‌ هم ربط نداره شما میگی‌ تعصب ما میگیم عشق. دیگه اینو از ما نگیر بذار کشورمون رو دوست داشته باشیم. مشکل از اسلام نیست پس حتما اوستا میگه کافر‌ها رو بکشید‌ها ؟! 

 

FREE IRAN


Sahameddin Ghiassi

ترک تعصب و تقلید و مقلد نبودن و دنبال علم رفتن

Sahameddin Ghiassi


امروز همه میدانیم که یکی از مشګلات ما همان تعصب های خرکی و تقلیدهای کورکورانه است  بسبب نداشتن علم و دانش مثلا ما فرقه بهایی را ضاله میګوییم ولی هیچ دلیلی هم برای ضاله بودن آڼ ارایه نداده ایم   آی دوست در روضه قلب جز ګل عشق مکار و یا خیمه یګانګی در جهان برپا شده به چشم بیګانګی در هم ننګرید  که همه باری یک دارید و برګهای یک شاخسار و ګلبرګهای یک ګلبن  کجای این سخنها سخن ضاله است؟