سکس و انقلاب ۲

بگذار جوانان کمی سکس داشته باشند و بجای اینکه حکومت را تخلیه کنند، خود را تخلیه کنند


Share/Save/Bookmark

سکس و انقلاب ۲
by AliAlavi
17-Apr-2011
 

Part 1-Part 2-Part 3

یکی از جوانبی که خود را در انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد – یعنی انسان می‌فهمد که این انقلاب اسلامی بوده است – در نحوه نگاه به جنسیت و کنترل سکس و سکسوالیته است. ( نگاه شود به سکس و انقلاب )

از سال ۱۳۵۷ آقای خمینی و حکومت ایران بزرگترین عمل در ارتباط با کنترل جنسی جامعه را انجام دادند که همان حجاب اجباری اسلامی بود. بقول آقایان از موهای زن اشعه هایی ساطع می‌شود که باعث ایجاد'فتنه' دراجتماع می گردد.

درحقیقت یکی از نمادهای اصلی انقلاب و یکی از جنبه‌هایی که حکومت اسلامی بشدت درطول ۳۰ سال گذشته پیگیر آن بوده است و بخاطر آن اداره اماکن – گشت ثاراله – گشت ارشاد و با دیگر نامهای مختلف ایجاد کرده همه و همه در جهت پوشاندن موها – پوست بدن و برجستگی های زنان بوده است.

یعنی پسران انقلابی بخاطر دیدن تشعشعات موهای دختران زیبا و با دیدن برجستگی های بدن زنان حواسشان پرت می‌شد و به وظایف انقلابی خود نمی رسیدند و دائم به اندام حوریان با دامن کوتاه و یا با شلوار جین تنگ فکر میکردند و رویاپردازی می کردند و مجبور بودند به این‌ها رسیدگی کرده و پاسخی مناسب دهند که یا به اعمال بیشتر سکسی منجر می‌شد و یا اعمال خودارضاگرانه. از نگاه رهبران این انقلاب، پسران انقلابی می بایست به نیازهای جامعه انقلابی پرداخته و نه اینکه در حاشیه های جنسی گیر کنند.

درادامه، این میل شدید به کنترل جنسی به سراغ محل هایی که در آن دختر و پسر در کنارهم قرار می گرفتد رفت و امکان دستیابی دو گروه را به هم منتفی کرد.

در دوران شاه، دبستان ها و برخی مدرسه‌های راهنمایی بالای شهر مختلط بوده و در آن دختران و پسران آرام آرام به شناخت از هم می رسیدند. البته در دبیرستانها دختران و پسران مجزا می‌شدند و در دانشگاه دوباره در کنار هم قرار میگرفتند. در دوران حکومت اسلامی، نظر به اینکه از اول جوانان و نوجوانان تازه از روستا آمده سکان دار حرکتهای انقلابی بودند و یکی از اهداف آن تعطیلی ارتباط بین زن و مرد به شکل قبل بود در اولین اقدام دبستان ها و مدرسه‌های راهنمایی مختلط به رسم روستاها و شهرستانهای سنتی تعطیل شد و دختر و پسر حتی پیش ازبلوغ جنسی از هم جدا شدند.

درطول این سالها تلاش فراوانی شد تا مانند دبستانها، دانشگاه‌ها هم مجزا شده ودختر و پسر با هم هیچگونه ارتباطی نداشته باشند که این امر بخاطر مسائل لجستیک امکان‌پذیر نشد و اتفاقاً اینجا بود که پس از سالها آپارتاید جنسی (بخصوص شهرستانی‌ها و اقشاری که امکان پارتیهای خانگی را نداشتند) بین دختران و پسران که از دوران دبستان شروع شده بود، دختران و پسران به یکباره درکنار هم قرار گرفتند و بقولی بوی عِطر همدیگر را استنشاق کردند.

درکشورهای دیگر جهان بخصوص کشورهای اروپایی و آمریکا دخترو پسر از سنین کودکی بطور ممتد و مداوم در کنار هم بوده (دبستان– راهنمایی و دبیرستان) ودر نتیجه حساسیت‌های مختلف از بین می‌رود و در نتیجه ی آگاهی و شناخت نسبت به همدیگر، روند رشد ارتباط آنان اکثراً روندی معقول را طی کرده و ناهنجاری اجتماعی شکل نمیگیرد. (البته در جوامع غربی بروز حاملگی های ناخواسته در درصد کمی از دختران که اکثراً از طبقات کم سوادتر هستند اتفاق می‌افتد اما در جوامع شهری بمراتب کمتر).

در عوض در شهرهای ایران بدلیل جدایی بیش ازحد دختر و پسر از هم و ملاقات ناگهانی جنسی در دوران دانشگاه – این دوران به دوران تجربه گرایی شدید و بیش از حد منجر می شود. یعنی این به این شکل خود را بروز می‌دهد که دختر و پسر ایرانی هر غروب در خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ می چرخند تا یک شریک جنسی پیداکنند و شب را با وی سر کنند. پسرها با ماشین می‌گردند تا دختران را بقولی بلند کنند و دختر ها هم در خیابان و مراکز خرید و غیره توسط پسران سوار می‌شوند وپس از صرف خوراکی به منزل رفته و پارتی میکنند.

شاید در نگاه اول این نوع رفتار فقط خاص جوانان بالای شهری و از طبقات متمول بنظر بیاید اما اینطور نیست. در سفر به مناطق غیر بالای شهری مانند شهر ری، اسلام شهر و تهرانسر که همگی در حاشیه شهر تهران قرار دارند – دختران با همان آرایش و پوشش دیگر مناطق شهر بوده و به همان روال سوار ماشین شده و یا پسران همان مناطق دختران را سوار می کنند.

در حقیقت کشور ایران اکنون یکی از بی بند وبار ترین و یا تجربه گراترین کشورهای جهان در امر سکس است. در هیچ کجای کشورهای آمریکای شمالی و یا اروپا شما نمی‌توانید به راحتی ایران (در همه شهرها) یکشب پر از سکس را داشته باشید.

ناتوانی مدیران حکومتی و یا همان جوانان و نوجوانان روستایی سابق در گرداندن جامعه، ایجاد شغل، مسکن مناسب، حمل و نقل عمومی، وسایل سرگرمی رسانه ای و یا عمومی باعث شده که آنان جوانان را در این عرصه کمی رها کنند و اگر چه رهبران دینی در قم و مشهد تذکرات شدید اللحنی در این خصوص به دولتیان می‌دهند تا تلاش کرده لذتهای جنسی جوانان را نیز با ایجاد محدودیت پوششی و فیزیکی محدودتر کنند اما در نبود هیچگونه زندگی رضایت‌بخشی که در آن انسان با داشتن کار به ازدواج روی آورده و اوقات خوش زندگی را در آرامش اقتصادی و ذهنی به همراه خانواده می‌گذراند، لذت جنسی هنوز یکی از کم هزینه ترین و بلند پروازانه ترین راههای انسان بودن است. شاید بدین دلیل است که حتی اصولگرایان و افراد سنتی حکومت اسلامی اکنون در امور لذت جنسی جوانان زیاد دخالت نمی‌کنند و اجازه می‌دهند جوانان با لذت بردن جنسی کمتر به فکر تغییرات اساسی‌تر و یا تغییر حکومت باشند: بگذار جوانان کمی سکس داشته باشند و بجای اینکه حکومت را تخلیه کنند، خود را تخلیه کنند.

علی علوی


Share/Save/Bookmark

Recently by AliAlaviCommentsDate
دفاع از میهن
16
Aug 27, 2012
زنده باد آمریکا
19
Aug 06, 2012
زنده باد آمریکا – The Land of Opportunity
-
Aug 03, 2012
more from AliAlavi
 
Fatollah

Thank You Azade Azad

by Fatollah on

.


Esfand Aashena

اگه این‌ها عقل داشتند که اوضاع ما این نبود!

Esfand Aashena


این‌ها مرتب با تیر پای خودشونو میزنند!  اون از جریان هسته‌ای این هم از جریان سکس!  من موافقم که اگر سکس در ایران جرم نبود مردم اینقدر به خون این رژیم تشنه نبودند!  

Everything is sacred


alx1711

I cant read the text very

by alx1711 on

I cant read the text very well, but i get the plot.

Thats why we have islamic law of Sigeh (Islamic prostitution).

If any one is after Hardcore sex please spend a night in Evin prison where hounarable Muslim brothers and sisters where they consent Rape and mullahs produce their own Goat fetish porn....

 

 


default

It's already hard enough

by Sialashgar on

You don't need the government to make it any harder

As it's people are having enough problam finding sex partner other then their laptob..Oh I need to download Adobe Flash 1009

 

 

 

Shah Hossein


Azadeh Azad

Moralistic approach to sexuality

by Azadeh Azad on

Dear Ali Alavi,

1) Freud's contention that history is made by the force of sexuality and its repression has been proven to be invalid.      

2) Therefore, your assertion that the Iranian youth, by being allegedly sexually satisfied, would think less of changing the Iranian regime, has no valid scientific foundation.

The Iranian youth suffers from unemployment and poverty and cultural alienation. Being exposed to the Western values and living conditions via satellites and to the hypocrisy and dictatorship of the Islamists, will make them change the Islamic regime. Just wait and see.

3) Your use of the disparaging expression Licentiousness  (Bi-band o baari) , which means decadence and immorality, betrays your moralistic approach to sex, a direct effect of religious influences.

I never use the Persian word for licentiousness, bi-band o bari, to convey what you have done. I use it positively, not only regarding sexuality, but also as a way of life. Bi-Ban O Baari literally means without Chain and Burden. Who on earth doesn’t want to be without chain and burden? The disparaging meaning of this word is used by those who are for sexual repression, especially women’s, as it is rarely used for males.

I believe that the word Bi-Band O Baari needs to be used more and more positively, as being without chain and burden in the matters of sexuality is the first step towards personal freedoms and away from moralistic and religious outlooks and ideologies in Iran.

Of course, I’m aware that some people might deconstruct the word Bi-Band O Baari differently.

I don’t believe that there is sexual freedom in Iran in any social class. Moralistic people do not make distinction between prostitution and sexual freedom, or they usually generalise a few cases of "sexual promiscuity" they have observed onto a whole generation.

Cheers,

Azadeh


afshinazad

If you hide it there would be more interest

by afshinazad on

If you hide it there would be more interest, and also there would be huge consequences and society will suffer from so many aspect of social behaviours.

In country like Denmark young kids grow up bear naked in swimming pools and once they are in mature age they are no danger of getting raped and unfortunately in country like ours our people need another 1000 year to reach in level of countries like Denmark or any other European countries.

Prostitution in our country is worst than ever and also rape is in our country shocking.


comments

In Iran

by comments on

In Iran freedom/availability for sex is only for rapist and skillful whore/prostitute men/women.  There is no sex education or understanding for ordinary people.

The article says that all Iranians have forgot masturbation because there are so many things to do there.  Sooooooo much freedom....... and no prison for ordinary boy/girl friends. 


Mash Ghasem

حالا نمیشه هم

Mash Ghasem


حالا نمیشه هم رژیم را تخلیه کنند هم خودشونو؟

شیوه استدلات مقداری یاد ویلهلم رایش  انداخت ، اون هم خیلی موافق تخلیه بود!

این عکس  و پرچم عنکبوتی مقداری حالم را بهم زد، چی میگن: سن زیاد و تحمل کم.


پندارنیک

چی‌ عرض کنم، والله

پندارنیک


درست میگوئید. حاکمان ایران سکس را شل کرده اند که حکومت را سفت  بکنند
و به همین دلیل ما حکومت ایران را تخمی مینامیم. دوستان دانشمند دیگری
نیز در این سایت برای بیضه رهبر قلمفرسایی فرموده اند.