ضرب المثل سوم : تو نیکی میکن در دجله انداز...


Share/Save/Bookmark

Troneg
by Troneg
01-Dec-2007
 

چون دوستان خواستن به فارسی ادامه میدهم تا ببینیم ضرب المثلها درستند یا نه.

 

امروز«تو نیکی میکن در دجله انداز که خدا در بیابانت دهد باز»

راستش من سعی میکنم به این یکی عمل کنم و تا حال خدا در بیابان بدادم رسیده ولی وقتی به اخبارگوش میکنم به خودم میگم این بوش هم در اعراق بدی(به خیال خودش خوبی) میکنه , جسدها را دردجله میندازه و خوب یکی در بیابان تگزاس بهش دلار پس میده!

یا آنها که سینما رکس آبادان را آتش زدند و الان در بیابان قم خوش میگزرانند خدا کجاست ؟ اعتصاب کرده ؟ 

من کاری به خوبی و بدی محمدرضا شاه ندارم اینرا به تاریخ میسپارم

ولی یادتان میاد که هر سال شاه اردن و دیگران میامدند مهمانی در شهسوار؟

روزی که در بیابان افتاد فقط سادات بهش پناه داد ودر قبالش سادات در بیابان گلوله گرفت

بقول پهلوان نایب این را میگویندیک جوان مرد که حق نون و نمک را میدانست.

در حاشیه به آنها که به عربها نا روا میگویند میخواستم بگویم که سادات عرب بود وغیرت و مردانگیشاز هزاران آریای و آمریکای بیشتر بود.

فهم و شرافت به ملیت ربطی ندارد

ای خواننده در ختم این نوشته یک دقیقه به یاد سادات بمان و سکوت کن

شاید در بیابان آن دنیا بدستش برسد


Share/Save/Bookmark

Recently by TronegCommentsDate
Nader and Simin, A Separation
-
Jun 12, 2011
Happy Holi or Happy Norooz
-
Mar 21, 2011
Nuclear power and Earthquake
16
Mar 12, 2011
more from Troneg
 
default

Our heart...

by ghalb (not verified) on

God has always done this for me...
Only... at first I never realised it and blamed him for everything!
Now, it's a little different...


default

This zarb.... must have come

by Izadee (not verified) on

This zarb.... must have come from pre-islamic iran!
When it comes to people we dont agree with, this massal is out of the door for many. I am supprised that with many strings attached to it some actually under the impression that they actually apply this!
When you are ready to open your heart unconditionally may be you will catch a penny from heaven !!!!!!!!


default

This expression is my guide

by LostIdentity (not verified) on

This expression is my guide in this life. The sectret is when you do "GOOD", you make sure there's NO strings attached! It will give you energy and reinforce your self-reliance. You get connected to the everlasting treasure of God - The more we do "GOOD" and the more we give, the more we receive.

To niki mikon o dar dejleh andaz;
Ke Izad dar biabanat dahad baz;

For many things in life, get them out of politics; Or, it will make it look ugly!


default

Sadat was not an Arab

by aaj sr (not verified) on

Egyptian speak Arabic but they are not Arab.
Sadat was a man who has "Ball" and courage to settle with his enemy, save many lives, and billions of dollar for his nation(even-though they are very poor country). Regardless if we agree or disagree with his humanitarian action in regards to taking care of the Shah in his last leg of his journey, I have many respects for Sadat and all Egyptians in general.


default

It takes a "lot" of soul

by ? (not verified) on

It takes a "lot" of soul searching, reaching out, analysis, comprehension of the inner circles....and....more to find the true meaning of such words!
What you see in NOT what you get.
A five year old cannot undestand Quantum Physics however much you keep on repeating it to him!


Kaveh F

Logic

by Kaveh F on

Based on your logic if I take a moment for Sadat, I am going to get screwed somewhere else so I pass. :)