داعی الاسلام؛ چهره محبوب مجاهدین خلق و حامیان جنگ طلب آمریکایی آنها


Share/Save/Bookmark

Ramin J
by Ramin J
26-Aug-2011
 

ایمیل های رد و بدل شده بین جیمی گلازوف و حسن داعی الاسلام در تاریخ می ۲۰۰۸:

در پی دعوت سازمان مجاهدین از شخصیتی که نامش در ایمیلها ذکر نشده است، جیمی گلازوف ادیتور مجله فرانت پیج درباره “شورای ملی مقاومت” از حسن داعی الاسلام که به قرابت فکری و عملیاتی به سازمان مجاهدین شناخته شده است سوال میکند.

داعی الاسلام ضمن تاکید بر اینکه وی دیدگاههای سیاسی و ایدئولوژیک شورای ملی را منتشر و تبلیغ نمیکند به گلازوف توصیه میکند نادیده گرفتن مجاهدین کار بسیار اشتباهی است و به آنها -به عنوان نیروهای مخالف- بایستی بدون هر پیش شرطی توجه شود.

داعی الاسلام که به شهادت تعدادی از مقامات ارشد سازمان مجاهدین خلق، عضو رسمی سازمان بوده و نوشته های او در نشریات و وبسایت سازمان چاپ می شود، به دنبال بروز اختلافاتی بین او و مسعود رجوی، در هیات منتقد سازمان ظاهر شد. او امروز دوباره به عنوان مهره ای قابل استفاده برای لابی های جنگ طلب در راستای تلاشهای نئوکانها برای افروختن آتش جنگ در ایران و با حمایت مالی گسترده آنها، در تلاش برای خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا و بازگرداندن این گروه تروریستی به چرخه قانونی فعالیتهای سیاسی و آماده سازی آنها به عنوان جایگزین احتمالی جنگ طلبهای آمریکا برای به دست گرفتن قدرت در ایران پس از وقوع جنگ احتمالی است.

همکاریهای نزدیک داعی الاسلام با جنگ طلبان آمریکایی نظیر دانیل دانیل پایپز و افراطی های دست راستی مثل کنت تیمرمن و مایکل روبین و دریافت کمکهای مالی گسترده از آنها یا به واسطه آنها، این گمانه زنی را تا حد زیادی به یقین تبدیل میکند که نئوکانهای واشنگتن به طور جدی به دنبال مطرح کردن گزینه حمله نظامی و استفاده از مهره هایی نظیر سازمان مجاهدین به عنوان پیش قراولان حمله به ایران هستند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Ramin JCommentsDate
Why do NIAC haters LOOOOOVE Israel and Netanyahu??
18
Mar 15, 2012
why Pahlavi, Rajavi and AIPAC envy NIAC...
19
May 22, 2011
more from Ramin J