روز

روز
by Orang Gholikhani
29-Oct-2011
 

سحر آمد

و بستر را

طاقتی نیست


غزل آمد

و زندگی را

حوصله ای نیست


رهگذر آمد

و در غبار راهش

آینده ای نیست


فغان آمد

و در چشم یار

نگاهی نیست


باران آمد

و دردرون ما دگر

گرمائی نیست


روزی آمد

و خواهد رفت

ولی غم عشق را

انتهائی نیست

اورنگ

Oct 2011Oct 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Orang Gholikhani

Thanks Esfand Jan

by Orang Gholikhani on

I don't live in Iran and far from people day to day suffering but I can imagine. however if this poem could help one person to support his/her life better even during 2 minutes, I'll sleep better tonight.

Ghorbanat.

Orang


Esfand Aashena

اورنگ جان بسیار زیبا.

Esfand Aashena


اورنگ جان "نمیدانم میدانی" که این روزها تو ایران واقعا بسیاری از مردم حال و حوصله هیچی‌ دیگر ندارند.  شوخی‌ نمیکنم، جدی میگم، افسردگی و بی‌ حوصلگی گریبان بسیاری رو گرفته.

اگه فامیل و دوست و آشنا دارید زنگ بزنید و جویای حالشون بشید.  این شعر شما به نظر من دقیقاً انعکاس احساسات در ایران فعلیست. 

Everything is sacred


Manoucher Avaznia

گفتم این قصۀ نا

Manoucher Avaznia


گفتم این قصۀ نا خوانده مگویم, اورنگ

آتشی می افروز

و تن و جان سخن گفتن آهنگین را

اخگری ساز که در قهقه آرد دل و جان ققنس.

عشق چخماق چنین معجزت والایی یست

آنکه جان را به لطافت آورد

و بدان معنی داد

بیگمان بارقۀ روح الهی از اوست.

 

 

آرزویم شادکامی شماست

نه گپی بیش نه کم.

 

گپ : سخن : گفتگو : واژۀ کرمانجی, فارسی


Orang Gholikhani

شعله آمد

Orang Gholikhani


شعله آمد

با حادثه در راه هوشنگ

دگر مار را باکی نیست

در شعر اورنگ

جادوگر آمد

برای جشن مردگان با سحر

دگر سرمائی نییست

با شعر منوچهر

مرسی

اورنگ


Orang Gholikhani

اگر عشق نبود شعر به کجا خانه میبرد

Orang Gholikhani


اگر عشق نبود شعر به کجا خانه میبرد سوری جان؟

مرسی

اورنگ 


Orang Gholikhani

هر شعر دنبال آهنگیست

Orang Gholikhani


هر شعر دنبال آهنگیست شیرین عزیز

مرس

اورنگ


Manoucher Avaznia

خیز و در سینۀ

Manoucher Avaznia


خیز و در سینۀ ما شعله درافکن؛ اورنگ

تا به دریوزه گیی شور تو آید ارتنگ

 

ارتنگ : ارژنگ : نامۀ (کتاب) هنری پیکرنگاری شدۀ مانی پایه گذار مانویت


Souri

غم عشق را انتهائی نیست

Souri


.Ey gofti , Orang jon

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب, 

کز هر زبان که می شنوم نا مکرر است 
ahang1001

زیبا و دل انگیز

ahang1001


شعر اورنگ آمد

و مرا

شوق خواندنش هست

شیرین 


 


Orang Gholikhani

Thanks Anahid jan

by Orang Gholikhani on

Merci az lotfat

Orang


Anahid Hojjati

غزل آمد

Anahid Hojjati


 

 Nice poem Orang jan and this is my favorite part:

غزل آمد

و زندگی را

حوصله ای نیست