نیمکت

نیمکت
by Orang Gholikhani
11-Nov-2012
 

نیمکت پناه خستگی

در عمق تنهائی شب

امیدی برای بوسه تبدارخورشید

که نمیرسد روی این لب

شهر میخروشد

از تلاطم وجدانش

خواب و رویا

روی این نیمکت

میبرند از یاد احساس

خود خواهی

جدائی هراس

خواب و رویا

روی این نیمکت

دگرندارند حوصله

برای یک حرف یک غم

یک التماس

چرا نمیبرند این بار

از تاریکی قلبم

روی این نیمکت

چشم بر نمیدارم

از گذر سبکباران

هر اشاره هر ترنم

تماسی مبهم با گناه

یا خلسه ای زیبا پندارم

برای پیرایش جان

برای نابودی نفس

تا تولدی دیگر

اورنگ
Nov 2012


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
میخواهم بدانم
4
Nov 01, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Souri

Thanks Orang jon

by Souri on

astonishing meaning and beautiful.


Orang Gholikhani

Souri jan, always happy reading you

by Orang Gholikhani on

Thanks for your comment.

In the life, times to time, you need to put under question what you have done, what you have owned and what you are doing for restarting a new life, a rebirth. In the same time I wanted doing a "clin d'oeil" a tribute to Foroogh. 


Souri

I liked this

by Souri on

But didn't get the end ? Tavalodi digar? What do you mean?

Thanks for sharing another beautiful poem.