روشن فکری و یا نو اندیشی‌ دینی - پرگار بی‌بی‌سی

alborz
by alborz
02-Oct-2012
 

//www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargar.shtml

بحثی‌ بجا و به موقع با لحنی دوستانه.

 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by alborzCommentsDate
Attacks on the Bahai's
6
Sep 15, 2012
از تاریخ شِکوه می کنم
17
Sep 05, 2012
Golha Project Website Launched Today
8
Aug 24, 2012
more from alborz
 
alborz

Administrator

by alborz on

Could you embed the video?

Alborz