با دروردهای نوروزی

با دروردهای نوروزی
by Alef Mahan
20-Mar-2012
 

كدام هفت را

روی سفره باید چید امسال؟

شین یا سین؟

و كتابی كه آینه را كور میكند

و از سین ها كدام را؟

 

کدام از خدایان را

بر این خوانِ فراخ

سیر بباید كرد؟

و كاربرانش‌ را همه‌چیز تقدیم

تا باز هم بزنند بكشند بدزدند

كه خدایشان آمرزنده‌است و مهرورز.

 

و كدام دستگاه

سال را بچیند بر سفرۀ ما؟

حالیا زمان

پاره‌می‌كند تقویمِ پارینه

سینِ سالی تُرشیده را

باز هم كنارِ سركه باید گذاشت؟

و این سكه‌های بی‌رمق

كه نقطه‌های فقر را هم نمی‌خرند

و اسارتِ ماهی

كه اصالتِ آب را آلوده.

و باز شاد باید بود

كه خدای مهمان

ویران‌نكرده خانه را

با بمب‌افكنهای دشمنان.

 

و باز شاد باید بود كه می‌توان

دستی بر سرِ سبزه كشید و با جوانه‌ها گفت:

ما كه می‌رویم ولی

شاد و آباد زی ای ایران.

 

2012
با درودهای نوروزی
ا- ماهان


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Jahanshah Javid

Ahsant

by Jahanshah Javid on

Incredible poem. Thank you for sharing.

و باز شاد باید بود
كه خدای مهمان
ویران‌نكرده خانه را
با بمب‌افكنهای دشمنان.