گلشیفته فراهانی

گلشیفته فراهانی
by Alef Mahan
19-Jan-2012
 

هرسه لخت شدند

برگِ انجیر

از خشمِ خداوند که برخاست.


و بارِ شرم را

حوا و آدم

باید که می کشیدند

تا همین روزها.


آه ای بی آینه ای فرشته

دیدی که عریانی

بالهای ماست

بینِ دو دیوار.


صدای سنگها را می شنوی؟

بلند است آیا

بختِ پرنده

بینِ دو دیوار؟


دگمه های نگاهت را بازکن

تا نافِ هستی

ترا می خواهم ای حقیقت

ترا می خواهم ای حقِ عریان.


18/1/2012

ا- ماهان

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Azadeh Azad

.

by Azadeh Azad on

Great poem. Thank you, dear Mahan.

Cheers,

Azadeh

 


Jahanshah Javid

حقِ عریان

Jahanshah Javid


excellent! thank you for the naked truth