مثلِ هیچ چیزِ دیگر نیست عشق

مثلِ هیچ چیزِ دیگر نیست عشق
by Alef Mahan
25-Feb-2012
 

دروغ‌می‌گویند

مثلِ هیچ چیزِ دیگر نیست عشق

معشوقه را در آغوش‌ فشردن

به هیچِ این جهان نمی‌ماند

حتا خیالش‌ را به آغوش‌ كشاندن

با اندك نسیمی بلند شدن

كنارِ هر ریزه گُلی شكفتن

عصرها بر بامِ خدایان قدم‌ زدن

یا اصلا بگو از كدام بیكارِ آس‌وپاس‌ می‌آید

قصرِ بلور ساختن؟

دلِ رخشانِ شب را بدست‌ آوردن

روی تنِ مهتاب

با انگشت قلبی كشیدن

یك سكه پنج ریالی قدیم را

سروته به گردن آویختن

بجای دائم‌ دیروز

در فردا زیستن .‌.‌.

باور كن در گرمترین چشمه‌های زمین هم

نتوان در آب شعله‌ور شدن

كه نقطه تنِ معشوقه.

به دل و دیاری نتوان گفت

این تنِ من بستر تو

كه با او.


مرزِ خیال و واقع

هرگز اینهمه مدادی نیست

كه در عشق

مثلِ انتقالِ قبله به دمشق.


می‌بینی

حتا در قافیه هم

بی‌همتایی ای عشق.


16/2/2012

ا- ماهان


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Jahanshah Javid

دروغ‌ نمی‌گویند

Jahanshah Javid


مثلِ هیچ چیزِ دیگر نیست عشق
معشوقه را در آغوش‌ فشردن
به هیچِ این جهان نمی‌ماند
حتا خیالش‌ را به آغوش‌ كشاندن
با اندك نسیمی بلند شدن
كنارِ هر ریزه گُلی شكفتن

:)