طهران

طهران
by Alef Mahan
04-Sep-2011
 

آنروزها

آنروزهای دور

خلیفه غبطه‌ می‌خورد

كاش‌ تهران هنوز دسته می‌داشت

عصای دستِ سالمش‌ بود.

اینروزها

دعا می‌كند خلیفه شُكر

كه تهران

مثلِ طرابلس

دسته ندارد.

خلیفه

تُركهای ناتو را هم از ترس‌ خریده

دلارِ سبز، شمشِ زرد

طبق طبق.

هر چند بداند

طیاره جماعت

از زیرِ تهران می‌آید

دسته دسته.

خلیفه در غارِ بتن لمیده

كلاهك خشخاش‌ را شكافته

می‌شمارد هسته هسته.

از مرحومِ انیشتن آموخته

مثلِ خداش‌ تاس‌ نریزد

فال‌ بگیرد، استخاره:

عاقبت تهران را

دسته‌ كند یا نه؟

سیخ مثلِ كافِ مكه یا كوفه

نه مثلِ قم

افتاده بر قافیه دُم.

خلیفه بیت‌المال را تقسیم‌ می‌كند

ال را طبق طبق به رعیت می‌بخشد

مال را به بیت می‌فرستد.

سیدِ روی اسكناس‌ ولی

اخم‌ نموده آخ

دسته دمشق را دریاب!

24 اوت 2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Anahid Hojjati

Thanks Alef Mahan. I enjoyed your poem.

by Anahid Hojjati on

thanks for your poem. Very meaningful and also sounds nice.