دیشب خلیفه طا صبح


Share/Save/Bookmark

دیشب خلیفه طا صبح
by Alef Mahan
24-Oct-2011
 

دیشب خلیفه طا صبح

دسته مى‌شمرد

طهران بود یا طرابلس‌؟

دیشب آهسته

پابپاىِ ساعت قدم مى‌زد خلیفه

با یك هفت‌تیرِ طلا

انقلاب طا آزادی

لاله بود و لاله.

خلیفه خم‌مى‌شد

یكی مى‌شكست

فورفور شیرة لاله مى‌مكید

خوار و خراب و بى‌الف

مى‌فتاد

و طیر طیر با هفط‌طیرِ طلا

یكی مى‌زد او را.

خلیفه مى‌پرید

كج كج اینهمه دسته

فساد فى‌الارض‌ بود.

با شمشیرِ جدش‌ خلیفه

دست‌و‌پا مى‌زد جهودان را قطری.


و هجرت بنى‌اسرائیل

تا بیابانهای مكزیك

نقطه نقطه مى‌دوید نقشه

خلیفه باز سحر

از دهن لاله مى‌شنید

یا همشیرة لاله، خشخاش‌:

ــ خوش‌باش‌ كه دسته ندارد طهران! بخواب

طا یكی با هفت

نه شش‌ پنج .‌.‌. سه دو .‌.‌. تیرِ طلا

بیدارش‌ مى‌كرد

طرابلس‌ بود؟

نه واشینگطن

و دسته تهران

خونان

در پیرهن عثمان

عیان بود

آلوده به شیرة لاله.

و خلیفه بى‌خبر

وزیر سردار وكیل

پشتِ سرش‌ به خط

سر سپرده

به شیرة لاله.

بى‌خار و بى‌خبر خلیفه

كه دسته تهران را

بنى‌اسرائیل دزدیده!


دیشیب خلیفه تا صبح

16 .‌.‌. 18 .‌.‌. 35 .‌.‌.

اف مى‌شمرد

طهران بود یا تریپولی؟

دیشب خلیفه

با هفت‌تیرِ سرهنگ

تا صبح .‌.‌.


تا صبح دیشب

واژه واژه

حرف حرف

نقش‌ نقش

مى‌باختم

كاش‌ بجاىِ قاتل

یكبار

قتل را مى‌كشتند

كاش‌ بجاىِ ابله

یكبار

بلاهت را مى‌كشتند

كاش‌ بجای دارالخلافه تهران

كمی

فقط كمی خرد داشت.


20/10/2011


.قرآن

بنى‌اسرائیل را در كتاب خبردادیم كه قطعا دو بار در زمین فساد خواهیدكرد4 سوره اسراء

سزای كسانی كه با الله محاربه مى‌كنند و به فساد در زمین مى‌كوشند، جز این نیست كه ‍

كشته‌گردند یا دست و پای ایشان درخلاف جهت هم بریده‌شود .‌.‌.33 سوره مائده


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan