چفیۀ رهبری

چفیۀ رهبری
by Alef Mahan
07-Oct-2011
 

پول را گرفت و لخت شد تا به آخر

چفیه را ولی بست دورِ كمر!

برای بركتِ كسب‌و‌كار باشد، گفت

كه بوده‌است این چفیۀ شریف روزی

دورِ محاسنِ رهبر.

پس‌ چرا به واجبی بردی

محاسنِ فرجِ عزیز را؟

گفت: طولِ دانه‌ای گندم نه بیشتر

فرَجِ كسب‌و‌كارِ ولایت

طبقِ توضیح‌المسائلِ رهبر.

1/10/2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Shazde Asdola Mirza

بازی بازی ... با چفیه رهبر هم بازی؟

Shazde Asdola Mirza