سگها بیشتر از آدمها


Share/Save/Bookmark

سگها بیشتر از آدمها
by Alef Mahan
04-Mar-2011
 

می‌كشد خداوندِ عزِْ و جل

در عرض و طولِ آیه

واج هایش‌ را

سیخ به گوشِ مؤمنین.

و آن سگِ گرسنه

واق هایش‌ را.

 

مهربان؟

كی رحم داشته این خاندان؟

گوشت

گوشتِ تازۀ جوان

حلال است و طیب و طاهر

محلول در فقهِ پویا،

متنِ فتوا.

 

و خیابانِ خدا

سگها بیشتر از آدمها

دود برمیخزد از گوش هاشان

به چشمِ آدمها.

چه اشكی گرفته آغا

منبرِ پنچرش‌ را می‌كشند، سگها.

و گوشت

گوشتِ گرمِ جوان

می‌جود بازار، گرم.

سقوط‌ كرده قیمتِ گوشتِ خام

بهتر! می‌رود بالا

بورسِ نفتِ خام

و نیز، بودجه وزارتِ سگ

سگهای خوبِ خدا.

 

ولی امان از این شیرهای نازی‌نازی

گوشتِ آدم نمی‌خورند به این مُفتی.

شیر را به تیر می‌زنند

سگهای خوبِ خدا، تهران.

ــ بترسید و به ریسمانِ من چنگ‌زنید

در این بسیجِ دندان

برای گوشت

گوشتِ جوان

بشتابید

راسته و ران و پستان.

 

چه فتوایی! میزان!

دود در گوشها پیچیده

هیچ نمی‌شنوند

اما

سقوط پیش‌ می‌خزد

تند و سریع. طاعون!

فرصتِ كشیدن یك ‌«عو‌» هم نیست.

درست مثلِ مُهره‌ها

یكی یكی درمی‌غلتند خدایان.

امروز نوبتِ كدام؟

 

لای فیس‌بوك را باز كن

آنجاست

نامه اعمالِ خدایان و سگان.

 

2/3/2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Jahanshah Javid

Powerful

by Jahanshah Javid on

More real than reality.


Mash Ghasem

محلول در فقهِ پویا،

Mash Ghasem


در این بسیجِ دندان

برای گوشت

گوشتِ جوان

بشتابید

 

Very original, thank you.