بهار تهران

بهار تهران
by Alef Mahan
21-Mar-2011
 

باوركنید اصلا

حوصله‌ ندارم چهارشنبه

بكشم بر سرِ آتش‌ باز

كه من همه سُرخ

تو چرا زرد ماندی؟

 

باوركنید دیگر

بس‌ است كابوسِ بیداری:

خلیفه بر تختِ تهران

در خوابِ شاهنشهی.

 

باوركنید شیرینی نوروز

خشكید بر سفرۀ رؤیا:

چندین بهار رفت و

خرسِ زمان

در آستینِ اللْه خواب.

 

والعصر كه اللْه را هم

سرآید زمان

روزی كه زنجیر جوانه‌ زند

بر مُچهای كنیزان و بردگانش‌.

 

باوركنید اصلا

حوصلۀ اینهمه قهرمان هم ندارم

وقتی خدای قهار

شمشیر دست‌ گیرد یا باتوم

حرفِ حسابش

خطابه‌های محمد خانِ اخته

یا خطبه‌های سیدعلی شلخته.

 

باوركنید می‌ترسم

با قهقهۀ قحبۀ تاریخ می‌لرزم:

دیوانه طرابلسی هم

دیوِ خودی شود

یا بی‌بی‌ الیزابت باز

ته‌ كشیده باشد كرِم‌ پودرِ نفتی‌اش‌.

 

خرسِ زمان مُرده‌ای؟

سی‌و‌دو خواب

بس‌ نیستت؟

برخیز به فریادِ یاران!

حیف است تا نبینی

باز بهارِ تهران.

 

9/3/2011
پیروز باد نوروز
اــ ماهان


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Anahid Hojjati

Dear Alef Mahan, what a great poem you have written

by Anahid Hojjati on

I liked your poem and as Jahanshah also noted; not his exact words, it has a defiant attitude. My favorite part is the last lines where you write about "kherse zaman". Thanks for sharing. Noroozetan piroroz.


Jahanshah Javid

Excellent

by Jahanshah Javid on

Beautiful, and it doesn't have the usual defeatist attitude seen so often in Iranian poetry.