صدای بهار

صدای بهار
by Alef Mahan
23-Feb-2011
 

اینجا زمستان است صدای بهار

مُچها جوانه زدند

آسفالت هم سبز شد زیرِ پاها

چاره‌ای نیست

باید شكفت یا مُرد

خواهد‌گفت گُلِ سرخ.

خون هم لازم نیست

اگر خدا بخواهد

كه اینجا در خوابِ زمستانیش‌ مانده

واكسنِ هاری به سپاهش‌ برساند یا نه.

افسوس

رؤیا ندارد خوابِ خدایان

جوانه هم نمی‌زنند

نازا، یخ، بی‌عشق.

 

اینجا زمستان است اما

گوشِ جهان شده

صدای سبز،

كه نزدیك است آیا

بهارِ تهران؟

 

15/2/2011

ا- ماهان


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Azadeh Azad

Gorgeous

by Azadeh Azad on

 

 

Yes:

Here it's winter, sound of spring                                                                       fists have sprouted

 

Thank you, dear Alef, for this optimistic and wonderful poem. Also, it sounds as good in English as in Parsi. 

We shall overcome,

Azadeh


Jahanshah Javid

Incredibly beautiful

by Jahanshah Javid on

... and hopeful.