مرگ خلیفه

مرگ خلیفه
by Alef Mahan
18-Aug-2011
 

مرگِ خویش‌ از یاد‌ برده‌ بود خلیفه

بر الگوی خداش‌ كه می‌گفتند

نه زاده‌ است و نه می‌میرد و نه می‌زاید.

عرشی ساخته‌ بودند برایش‌ و او

سختا‌سخت در رتق‌و‌فتقِ امور

بی خطا، بی اشتباه، بر الگوی عصمت و طهارت

تا كه تقِْ كارها درآید و باز

از زورِ فتق خدایا كند

انگار دوباره زنده می‌شد خداش‌.

 

حتا دو روز مانده به انتخابات

مهره‌ها چیده، صندوقها پُر، رسانه‌ها آماده

روی زمین حضار زاریده

روی كرسی، پشتِ میكروفونها

خلیفۀ اكبر

حین سخنرانی

هق‌هقی‌كرد و مُرد.

گردن كج، چانه لق، تمام.

 

چه خنده‌ها كه برنخاست ز خانه‌ها

انگار خدای غم

دوباره مُرده‌بود.

 

و چه مصیبتها

كه ننمود دولت

انگار خودِ خدا

مرده‌ بود باز

تا ببینند همه

تنها مرگ است جاودانه!

 

 

9/8/2011


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Red Wine

...

by Red Wine on

حضرتِ عالی‌ خوب سرودید ... این سلطانِ عثمانی خوب درسی‌ بدینشان داد.

با سپاس . . .

 


Anahid Hojjati

Dear Alef, thanks for your poem

by Anahid Hojjati on

It has a great message. thanks for sharing.