زهرا سلطان و کهنه گوهی تاریخ


Share/Save/Bookmark

Jeesh Daram
by Jeesh Daram
18-Oct-2012
 

آنچه نصیب ایران شد و آنچه ایرانیان در آن بسر میبرند شاید بتوان گفت که حق مسلم ما میباشد. یعنی در هر برهه ای از زمان در شش هزارسال گذشته کم و بیش یکروز هم بعنوان ملت نمیتوان گفت که حق ما بطور جمعی خورده شده است. ولی شش هزار سال ننه من غریبم و شورمال کردن کهنه تنبان گوهی تاریخ بدست هر زهرا سلطانی و هر بابا شمل و ننه قمر یک تئاتر تکراری است که همه دنیا از آن خسته شده اند بجز ملت ایران. دیگر کار ما بجایی رسیده که بچه مستوفیان ما در خارج افتخار میکنند که در ایران بزرگ شده اند ولی  فارسی بلد نیستند و در لابلای خاطرات ایرانشان بیاد میاورند که هر روز در مدرسه شان خانم معلم سر ساعت ده صبح یک قاشق عسل میگذاشتند لای لپ هر شاگرد که خوب پرواری شود، چون اینها دست پرورده بنده گان دربار انگلستان بودند. در گوشه دیگر حیاط زهرا سلطان هم از زیر چشم نگاه میکرد و میخواند که "آنکه بما نریده بود غلاغ کون دریده بود." نقطه عطف شخصیت ایرانیان امروز را در یک جمله میتوان خلاصه کرد: مصدق و رضاخان و قاجار، بهمراه کسروی، محمد رضا شاه و فرزندش و امام خمینی و گوگوش، فرخزاد و قیمت دلار، کباب متری، بهائیگری و بمب اتم در خدمت شیعه اثنی عشری. اینست آنچه ایران در آن گیرکرده است و آن تشت مسی که زهرا سلطان در گوشه حیاط از درون آن روزی خود را در میاورد و کهنه پاره های تاریخ کهن را شورمال میکند و با اشک چشم رختهای شسته شده را کر داده و بدست باد میسپارد


Share/Save/Bookmark

Recently by Jeesh DaramCommentsDate
جمهوری آریایی ایران
17
Mar 03, 2012
بهار ایرانی
15
Feb 17, 2012
جزیره چیری چیری
16
Jun 10, 2011
more from Jeesh Daram
 
Jeesh Daram

.

by Jeesh Daram on

جناب انگلوفیل، آیا واقعا آن دو فردی را  که من قبلا و در جایی دیگر ذکر کردم میشناختید؟ چون هردوی آنها بسیار افراد فهمیده و با سوادی بودند و تعجب کردم که شما مخالف بودید

 

دمو گرامی-  درست میگوئید ولی انگلستان معولا پول خودمان را خرج دست نشاندگی خودمان میکند.  مثلا آن چند بیلیون را از شاه گرفت و بعد با گذاشتن خمینی سرکار به ایران تانک "چیف تین" فروخت که با عراق بجنگد.  الان هم با جمهوری اسلامی هیچ مخالفتی ندارد و فقط میگوید "یا ما یا آمریکا" و زود قهر میکند و خیلی زود رنج است


Demo

دست پرورده؟

Demo


 


دست پرورندان هزینه اش بسیار سنگین است و وقت گیر. دربار انگلیس کبیر و جمهوری آمریکای صغیر لزومی به دست پروری این دریوزگان گوسپند صفت را ندارند که تا کمر خم شده در خدمت به دربار و کبیر زاده شده و به خاک میروند.


anglophile

جیش دارم جان

anglophile


جانا سخن از زبان ما میگویی:

"دیگر کار ما بجایی رسیده که بچه مستوفیان ما در خارج افتخار میکنند که در ایران بزرگ شده اند ولی فارسی بلد نیستند و در لابلای خاطرات ایرانشان بیاد میاورند که هر روز در مدرسه شان خانم معلم سر ساعت ده صبح یک قاشق عسل میگذاشتند لای لپ هر شاگرد که خوب پرواری شود، چون اینها دست پرورده بنده گان دربار انگلستان بودند."

 

 

 


Jeesh Daram

.

by Jeesh Daram on

آری، بهتر میشد دوست گرامی  


Friendly Notes

"زهرا سلطان و کهنه تنبان گوهی تاریخ "

Friendly Notes


آیا اگر عنوان مقاله ی شما "زهرا سلطان و کهنه تنبان گوهی تاریخ " می شد، بهتر نبود؟


Jeesh Daram

.

by Jeesh Daram on

سوری خانم و جناب شراب سرخ،

 با سلام، مدتی بود خدمت نرسیده بودم


Red Wine

...

by Red Wine on

بیراه نفرمودید،بسیاری تنها ادعای ایرانی بودن را دارند،اما خواسته و دانسته میهن فروشند،تربیت و شخصیت که هیچ؛از هفت دنیا در بی‌ دولتی آزادند.اشکالِ  کار در خانواده نیست و بلکه جنسِ  اینان از نوکری اجنبی شیشه خورده دارد،سلطنت طلب و کمونیست..فرقی‌ ندارد،همگان خیانت کارند.

خوشیم از زیارتِ  شما.سلامت باشید.


Souri

You forgot Kourosh the Great :)

by Souri on

Good blog, as always.

Thank you.