دونده

دونده
by Orang Gholikhani
14-Apr-2008
 

 

دویدم و دویدم

تا تو را فراموش کنم

از جما عت د ردم را قایم کنم

دویدم و دویدم

صورتم خیس شد از اشک و عرق

قلبم گسیخت و در خون شد غرق

دویدم و دویدم

اینجا عرق میشود ریخت

ولی از گریه باید گریخت

دویدم و دویدم

تا دردم و خاموش کنم

فکر کنم چاره کنم بی تو چکار کنم

دویدم و دویدم

تا بدانم چرا ماندم

میگردم به دنبال دلیل

که چرا شدم .......


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Ali P.

Khomaar

by Ali P. on

Orang jaan:

 Khoob oomadee, valee aakharesh maa ro gozaasht too khomaaree.

"keh cheraa shodam" ro man nagereftam.

:-)

Yours,

Ali P.