چه کردم

چه کردم
by Orang Gholikhani
06-Oct-2007
 

چه کردم

از خستگی بی حوصلگی را گول زدم

از عاشقی بی تفاوتی را حاشا کردم

از غرور افسردگی را تحریم کردم

از دلبستگی خشم را کشتم

از جانم نفس زمان را بریدم

دویدم و دویدم

او رنگ juillet 2007


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Jahanshah Javid

Khoob kardi

by Jahanshah Javid on

I love it ... how refreshing to see words about positive change and hope rather than constant moaning and despair. Damet garam!