همت کن، و کمک به هم میهن، در همه چیز، و همه جا

همت کن، و کمک به هم میهن، در همه چیز، و همه جا
by مسعود از امریکا
16-Jan-2010
 

از رخ این ماه رو، بر لب دریای خزر
بر یاد ایران عزیز، جلوه این کامکار، در همه چیز، و همه جا

با من گو، ز این کلمه، گر نوشتی، در اخرت به جا
درویشی بود، و ما بودیم، خدایمان در میان، نعمت، بر همه کس، و همه جا

در قلب من، این عشق تو، گمانی بس، خاموش گشته
و لیکن، ای دلدار من، غنیمت شمار، ز این روح جاودانی، در دل من، و دل تو

این بدان، ز این چند کلمه، هوا و هوس، نیست در بر ان
گر مولانا، چند گوید ز این مطلب، حرفش شنو، و ایمانش پایدار

ای برادر، لطفی کن، و این مرجع موثق، حمایت نما
ما هستیم و این دوست، گر جهانشاه نامش، و لیکن، در امر ثروت، بس گمنام


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

ام پی دی عزیز

مسعود از امریکا


قربانت - زنده باشی!

 

 


Multiple Personality Disorder

خیلی جالب بود

Multiple Personality Disorderتشکر.