عشق لیلی، بر سر مجنون، ز این دل عاشق، ای خداوند، کجایی

عشق لیلی، بر سر مجنون، ز این دل عاشق، ای خداوند، کجایی
by مسعود از امریکا
13-Jan-2010
 

در لاله عمر، ای پریسا، عشقت بی نهایت
گل گفتی، ز مجنون دل من، لیلی ام برخاست، ارامش کن

ز این رویای طلایی، عشق ما بس عریان
چه خدایی باشد، و چه نه، مگذار ای عزیز، کاین لطف محبت، شودت رسوا

تو منی، و من توام، ز این عالم
هر حرف، ز عشق تو، روح من باشد، و نه چیز دگر، ای پرستو

خداوندت بر سر جا، قرآنت اشفته، همه بگذار کنار
کوچه مستی، و این عالم هستی، در بر گیر، و نه ایزدت، ونه پروردگار

گر مولانا، بر سر دل، عشقت را رها دید
بر شمست گریزان، عشقت در بدن گیر، دعایت به جا، و لیکن ای برادر، چیز دگر، بر روحت، مباشد نعمت


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا