کس نخارد پشت من جز ناخون انگشت من


Share/Save/Bookmark

تلنگر
by تلنگر
12-Sep-2009
 

میدونی? این حکایت انقلابات مخملی و چدنی و اخیراً پنبه ائی شده ائی که همواره در پی رهنمودهای مقام معظم رهبری در تحولات جاری کشف شده واسه کسی خیلی هم جدید نیست و قضیهً انتخابات و تقلب و بر پائی دولت جدید که بر مبنای صلاح دید مقر صاحب الزمان و در استمرار حفظ پایه های استقرارامام زمان در ابعدی نظامی در مملکت صورت میگیره هم دیگه واسه کسی خیلی عجیب نیست , چون با اظهار نظرهای دسته دوم مقام رهبری در مورد تائئد آپارتاید عقیدتی در نظام ولایت فقیه و بی استفاده بودن علوم جدید در جامعه و یا تاکید بر عدم اهمیت کارائی کابینهً دولت منتصب بیشتر از این هم نمیشه توقعی داشته باشیم. و اما میدونی! با کساد شدن کار چندتائی از بیت های روحانیون فقید از جمله :, بیت ایت الله رهبر فقید و بیت ایت الله مبارز فقید ودر آخر بیت آیت الله فقید افتخار انقلاب که در مملکت حکومت نظامی صورت گرفته تحرکاتی محرمانه یا مخفیانه و یا حتی صلاح جویانه ائی در مرکز مبارزات دینی ایران پدیدار شده تا واسه تعین سرنوشت آیت الله ولایت فقیه که دیگه اخیراً توی کوزه تشریف دارن تبادل نظری صورت گرفته شده باشه و توی همان محافل با تاکید ایت الله بی پروای ریزه میزه و ایت الله منبر نشین متجدد و ایت الله کاکو شیرازی ذر لزوم استفاده از شفافیت روحانی یا عقلانی ویا وجدانی برای مقابله با آقای تفنگدار اندیشه که در فکر پایه ریزی تفکر نوین جهانی به سر میبره ضروری و با اهمیت شناخته شده. خوب میدونی! شاید تدائی احقاق حق بشریت در نظام الهی توسط حضرات اعظام دیگه خیلی هم از اهمیت والائی بر خوردار نباشه ؛ چون بعد از پرده برداری گروه کثیری از مردم کوچه و بازار از این حقیقت که هر کی زور داشته حکومت تشکیل داده و بر اساس این معادله به هرکی که دوست داره میتونه زور بگه یا به هرکی که دوست داره میتونه حق بده همه میتونن حدث بزنن که ممکن نظر آقای دوست دار ملت صهیونیستی که دیگه پرو پرو روی صندلیه معاون اولی دولت میشینه از طرف مراکز قدرت حتی مهم ترهم در نظر گرفته بشه. ولی میدونی؟ توی این همه گرفتاری و بگیر و ببند اکثر دفاتر احزاب و اصناف و روزنامه ها و یا کانونهای حفاظت و پشتیوانی و رسیدگی به آسیب دیدگان و زندانیان و مفقودین حوادث متاثر از غیرت دینی که دیگه داره به صورت یه رسم ملی شناخته میشه دیدن به پا بوس رفتن یکی از رهبران چپ مبارز با استکبار جهانی به محضر مطهر امام غریب و پشتوانی اشکار ایشون از دست آورد های امام غایب (عج) در دولت کودتا و همچنین اعلام تاسیس یکی از مراکز مهم اقتصاد دو ملیتی به هدف گسترش مبانی فرهنگ عدالت در جهان با یاری کمونیستی که بسیجی میشه و از قضا بازیگر ویژهً جشنوارهً فیلم ونیز هم از آب در میاد , دستاوردی که فقط از دست دولت همیشه شنگول ما بر میاد. میدونی! شاید با این همه خیمه شب بازی که به جدیت مفرطی در عرصه های گوناگون کشور داره صورت میگیره باید منتظر تصمیم گیری هر چه سریعتر مراکز مرموز قدرت باشیم تا بفهمیم که مسعلهً رهبری نظام مهمتره یا رئیس دولت مساعلش جهانی تره تا با یه تلنگری واسه یاد آوری شکست نهائی تمامی نظامهای چاچولباز و فراموش شدهً تاریخ اهمیت ادامهً و تداوم سعی در خاراندن پشت خود به وسیلهً ناخونهای خود را در هر صورت روشن شدن یا نشدن تکلیف خیاطان سبز دوز قابل ذکر و باز گوئی کرده باشیم.

به امید رسیدن کامل دستمان در تداوم همیشگی خاراندن پشتمان.


Share/Save/Bookmark

more from تلنگر