عدم مشروعیت


Share/Save/Bookmark

تلنگر
by تلنگر
27-Jul-2009
 

میدونی!

جدیداً یه حضرتی  کشف کرد که معاون اول ما  مشروعیت نداره  , چون معاون اجنبی دوست ما حرف از دوستی با ملت اسرايیل زده بود. ولی مثل اینکه ایشون یادشون رفته که همین چند وقت پیش جناب رییس دولت هم با حکم یه ملت  مشروعیتش از بین رفت.جالب اینه که  توی مملکت ما هیچکس مشروعیتی واسه کسی قاعل نیست چون جدیداً چپ و راست حتی مهره های متعهد و سربازها ی امام  زمان هم عزل میشن.حالا کم مونده بود که به علت درز خبر از مجلس کل رشته های نظام مقدس پنبه بشه تا کل دولت حتی مشروعیت قانونی هم نداشته باشه.

 میدونی!

 خدا کنه که رهبر مقدس با با لسوزی نخواد دوباره با یه حکم همه چی رو  تف مالی کنه و سر جاش  بچسبونه ؛ حضرتی که خودشون هم وسط این همه  دشمن و اسرائیلی از بی تربیتی بی نصیب نموند. مثل اینکه  مملکت هرکی  به هر کی شده و صادرات حکم رواج پیدا کرده , ولی  خدا کنه فقط این وسط اشتباهی یه حکم  واسه اعلام عدم مشروعیت مردم از طرف سپاه صادر نشه. 

  میدونی !

شاید هم باید دعا کنیم تا دو باره نوبتی هم به ما برسه تا این دفعه شاید حکمی به عدم مشروعیت کل رژیم داده بشه.    


Share/Save/Bookmark

more from تلنگر
 
Maryam Hojjat

Funny!

by Maryam Hojjat on

I hope you are right!

payandeh Iran & Iranians

Down with IRI & his supporters