این شکـاف در رهبـران جمهوری اسلامی - هر روز گستـرده تر، و عميـق تر

این شکـاف در رهبـران جمهوری اسلامی - هر روز گستـرده تر، و عميـق تر
by مسعود از امریکا
21-Jul-2009
 

هر روز که می گذرد، این شکاف، در رهبران ایران، گسترده تر، و عمیق تر
در اغاز، فقط یک یا دو نفر، و لیکن الان، ده ها، شاید صد ها، مخالف از این تقلب، این شکاف، گسترده تر، و عمیق تر

این روشنایی، ترس از عصبانیت ملت، این خشم از نا عادل بودن
ذره ذره، می زند زیر بنای، این رژیم ستمگر، ویرانش خواهد کرد، کم کم، این شکاف، گسترده تر، و عمیق تر

گر تو خیال کنی، با مرور زمان، این ملت فراموششان شود
من به تو گویم، کاین اتش عدالت، در دل مردم، هر روز داغتر، این اتحاد، بس بیشتر، تا فرو ریختن این رژیم، این شکاف، گسترده تر، و عمیق تر

این خامنه ای مکار، و این احمدی نژاد بی لیاقت، بس دست کم گرفته، این اراده ملت را
که انکار کنند، این تقلب انتخابات را،مسئله ای نباشد، ای بی شعوران، خر خودتان باشید، و احمق لقبتان، مردم نخواهند گذشت، از این کار زشت، تا سرنگونی شما، این شکاف، گسترده تر، و عمیق تر

در اخر سخن، من گویم به هر ایرانی، ای وطن دوستان
حمایت نمایید، از این ملت ما، این شجاعان، و دلیران، که جلو رفته، قدم به قدم، که ازادی پس گیرند، ز این ستمگاران، این رژیم سرنگون، این شکاف، گسترده تر، و عمیق تر

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

The Breach And Division Amongst The Leaders Of The IRI

by مسعود از امریکا on

 Getting Deeper And Wider Every Day