درخت ازادی که ٥٦ سال پیش قطع شد، دوباره جوانه زده است - از کودتا بر ضد مصـدق، تا جنبـش ازادی کنـونی

درخت ازادی که ٥٦ سال پیش قطع شد، دوباره جوانه زده است - از کودتا بر ضد مصـدق، تا جنبـش ازادی کنـونی
by مسعود از امریکا
19-Jul-2009
 

پنجاه و شش سال گذشت، این برادر ما، این مصدق عزیز
برانداختنش، کودتایش کردند، بر ضد ان دموکراسی، و ازادی مملکت ما، روحش شاد باشد، این مصدق عزیز

بیست و پنج سال گذشت از ان، به خیال خود، جبران کنیم، ان اشتباه قبل را
ولی ای دوست، از چاله ای در امده، و افتادیم در چاهی عمیق، این کابوس وحشتناک، این جمهوری اسلامی، روحت شاد باشد، ای مصدق عزیز

ای برادر، مگو بر من، می دانم، بس گول خوردیم، و بس حماقت
ولیکن ای هم وطن، بس پشیمانیم، به یاری خداوند، و همت این نسل جوان، جبران کنیم، ان حماقت سی سال پیش، به یاد ان بزرگ مرد، این مصدق عزیز

ای برادر، ما درس گرفتیم، با صد زجر و شکنجه، بدان، ما ارزش این ازادی، از دل و جان، بدانیم
نگذاریم دگر، هیچ شخص، و احد الناسی، ما را دوباره فریب داده، با بس مزخرفات، فقط ازادی مهم است، و دموکراسی کامل، ونه هیچ چیز دگر، به یاد ان بزرگ مرد، این مصدق عزیز

در اخر سخن، ای هم وطن، این جوانه ازادی، باید که با عشق و محبت، داد پرورشش
نهالی باشد بس ضعیف، ولی تنومندش کنیم، هر روز به روز دگر، نگذاریم که دوباره بمیرد، بر این ایران ما، وبه یاد ان بزرگ مرد، این مصدق عزیز

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

The Tree Of Democracy That Was Cut Down In Iran 56 Years Ago, ..

by مسعود از امریکا on

Is Rejuvenating - From The Coup Against Mossadegh, To The Freedom Movement Of Today