قانـون اساسی - جمهـوری دموکراتیـک ازاد (سکـولار) ایـران

قانـون اساسی - جمهـوری دموکراتیـک ازاد (سکـولار) ایـران
by مسعود از امریکا
15-Jul-2009
 

در این ایران زیبای ما، برادران قشقایی، بختیاری، و کرد
همه باهم برادریم، با ابادانی، بلوچی، خراسانی، و همه و همه، به برد

همه باهم در یک حد، نه کس بهتر، و نه بد تر
در ازادی کامل، هر قدمی بردار، هر چه می خواهی در بر کن، هر سخن ازاد، پیروز و به برد

خواهران ما، مثل برادران، در تمام حقوق
اجتماعی، و مدنی، در همه مورد ازادی، هر دین داشته باش، چه اسلام، چه زرتشتی، چه مسیحی، و غیره، همه موفق، و به برد

حکومت و سیاست، کاملا جدا، از دین و مذهب
هچگونه اختلافی، نباشد بجا، عدالت بر همه یکی، هیچ گروهی نه بهتر، ایران را سازیم، از بنا، به عظمت، بر روی افتخار، و به برد

در اخر سخن، اشتباه سی سال پیش، جبران کنیم
ایرانی بسازیم، بس معظم، پر افتخار، که ما اول ایرانی باشیم، نه چیز دگر، قدم به قدم، و به برد

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

A New Constitution

by مسعود از امریکا on

The Secular Democratic Republic Of Iran