مملکت امام زمان


Share/Save/Bookmark

تلنگر
by تلنگر
14-Jul-2009
 

میدونی! مملکت ما 30 سالی هست که مملکت امام زمان ولی مثل اینکه توی مملکت امام زمان اگه چیزی درست باشه نایبش نمیتونه نونش رو از راه وظیفهً الهی که واسش تعین شده بدست بیاره.

از اینترنت اس,ام,اس و موبایل تا روابط بین المللی و وظعیت آب و هوا, همه چی به هم ریخته. مثل اینکه خدا قهرش گرفته, امام زمان هم کار از دستش در رفته, دیگه مگر حضرته عباس کاری بکنه. ولی شاید بیچاره اون هم میترسه که دخا لت کنن چون هر کی که حرف زد یا از خارج امده بود به جرم اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شده.

راسش دیکه فایده هم نداره اگه اونها هم بیان چون بعد از دیده شدن هالهً نورتوسط اقای احمدی نژاد ایشون جای همه ائمه رو پر کرده و میتونه صلاح مملکت امام زمان رو بدست بگیره। واسه همین که قوای سه گانهً کشور هر جور دلشون میخوات قانون اساسی مملکت اسلامی رو به نفع ایشون میشکنن.

پس شاید به خاطره پیشرفت و تکنولوژی باید منتظره یه نفر دیگه باشیم مثلاً؛ زورو و سوپر من یا حتی گودزیلا تا زورشون به سپاه پاسداران برسه و نذارن که واسه حمایت از ولی به حق مسلمین جهان با تانک رو مردم برن.

میدونی! اصلاً یکی خوب گفته بود که: بیچاره امام قبلی که مسوًله شروع تمام جنگهای اسلامی معاصر هست میگفت: من با پشتیوانی این ملت تو دهن این دولت میزنم ولی امام جدید که فقط مسوًله تمام قتلهای حاضره, داره با پشتیوانی این دولت تو دهن این ملت میزنه.

میدونی! امام جدید حق داره که حقش رو بخواد؛ چون خیلی رک میگه: خودمون که قانون مینویسم, خودمون که مقررات و معیارش رو تعین میکنیم , خودمون هم که ناظر اجراش هستیم؛ پس هر کی بی قانونی کرد قانوناً حق داریم که با گولوله بزنیمش چون؛ رئیس ستاد مشترک ما میتونه مستقیماً با خوده امام زمان ارتباط داشته باشه و واسه اطلاع دادن به صاحب به حق وقت اطلاعیه نظامی صادر کنه.

حالا خدا به داد ملت و مملکتی برسه که قانون اساسش جوری نوشته شده که اگر نایب مطلقهً امام زمان نتونه دست توش داشته باشه قانونی نمیشه.

اصلاً میدونی!

زور خودمون رو دادیم دست التماس.

دیگه از ماست که بر ماست.

یا امام زمان


Share/Save/Bookmark

more from تلنگر