پیغـام به پاسـداران و بسیجـی ها - عـدالت در مورد شمـا اجـرا خواهد شد

پیغـام به پاسـداران و بسیجـی ها - عـدالت در مورد شمـا اجـرا خواهد شد
by مسعود از امریکا
13-Jul-2009
 

هر کشته ای، هر شهیدی، عمر از دست داده، ز این رژیم ظالم
تقاصش پس خواهیم گرفت، دانه به دانه، از یک روحانی تا به دگر، ز این رژیم ظالم

ای بسیج، ای پاسدار، فکر نکن، که می توانی قایم شوی
که بگویی، این دستور من بود، اجرایش کردم، کافی نیست، ز این رژیم ظالم

گر ظلم کنی، جان بی گناه بگیری، عدالت برت انجام خواهد شد
بهانه نداشته باش، به وجدانت گوش بده، هیچ دلیل و برهانی کافی نیست، ز این رژیم ظالم

من به تو گویم، گر ایرانت را دوست داری، ظلم و ستم را بگذار کنار
و لیکن، گر نگذاری، بر هر ضربه، دو برابر به تو، و بر هر قتل، جان خودت، فراموشت مکن، ز این رژیم ظالم

در اخر سخن، به طور واضح، این مطلب اشکار
که ظلم و ستم، بر تو خواهد برگشت، عدالت، انجام خواهد شد، چه بخواهی، و چه نه، ز این رژیم ظالم

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

جناب R2-D2

مسعود از امریکا


بعد از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی از افسران و سربازان المان نازی، به بهانه اینکه دستور رهبرانشان را داشتند انجام می دادند، سعی کردند که از زیر مسئولیت ها و جرمهای انجام شده در روند. ولی، بر طبق دادگاه نورنبرگ و غیره، اینطور بهانه ها کارگر نبود.

ما باید که به رهبران و خود پاسداران و بسیجی ها کاملا واضح کنیم که بعد از افتادن و سقوط این رژیم، هرگونه جرم، از زدن مردم تا شکنجه و کشتن، انها کاملا مسئول می باشند. نرم رفتار کردن در مورد این طور موضوع ها، غیر عاقلانه و بچه بازی می باشد -  مرسی!

 


R2-D2

An Effective Approach (Unlike Some Other Misguided Ones)

by R2-D2 on

During the demonstrations in Iran, there were a group of people who encouraged the demonstrators to release the Basiji if they were caught bt them. Some even referred to them as Brothers, etc.!! 

I have to respectfully say that this is a very naive approach to the whole episode. There are many people on this site, including (as I have been told) the publisher Jahanshah Javid, who are advancing a soft-belly approach to the historical events taking place in our Iran. This in effect means embracing the very people who are terrorizing the population: Just be Nice And Kind To Them!!

I have to say that so long as such feminine attitudes are embraced and adopted, that there would be no victory in our fight for Democracy. Such approaches  would have absolutely no positive effect but to perpetuate the tyranny that we call the Islamic Republic!

We Have To Make Sure That The People Who Are Terrorizing The Population, The Basijis And The Revolutionary Guards, Understand That There Will Be A Price To Pay For Their Misdeeds - In Absolutely No Uncertain Terms!

Thanks for the blog.

 


مسعود از امریکا

A Message To The Revolutionary Guards And The Basijis

by مسعود از امریکا on

Justice Will Be Meted Out To You ...