بسی خوشحـال - از بین رفتن این جمهـوری اسلامی

بسی خوشحـال - از بین رفتن این جمهـوری اسلامی
by مسعود از امریکا
03-Jul-2009
 

در اینه نگاه می کنم، می بینم مردی پنجاه سال، ولی خوشحال
که در این عمر، خواهم دید، از بین رفتن، این جمهوری اسلامی، و بسی خوشحال

گمانم نبود، کاین لحظه شیرین، باشد امکان پذیر، در این عمر
و لیکن ای دوست، این بدان، لبخند الهی، بر ما رحم کرده، یا الها،  و بسی خوشحال

ظلم و ستم، می رنجاند، این روح الهی
و لیکن ای برادر، این خداوند، بیشتر چرزد، گر ان ستم، باشد بنام او، ممنونم ای خداوند، و بسی خوشحال

این فرزندان ما، در ایران عزیز، باعث بعمل اوردن
رفتن این رژیم ستمکار خواهند بود، خداوندا حفظشان کن، این فرزندان ما، در قلب ما، و بسی خوشحال

در اخر سخن، این بدان، ای دوست
ظلم و ستم عاقبتی ندارند، ایران ما ازاد باد، حکومت جدا، مذهب جدا، همه شاد، خداوندا ممنونیم،  و بسی خوشحال

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

بسی خوشحـال - از بین رفتن این جمهـوری اسلامی

مسعود از امریکا


Quite Happy - About The Disintegration Of The Islamic Republic