استقـامت - در مقابله با ظلم و ستم

استقـامت - در مقابله با ظلم و ستم
by مسعود از امریکا
20-Jun-2009
 

ای برادر، هدفت درست، نیتت پاک، قدم بردار، به جلو
ترس مداشته باش، شجاعت در دلت، ایمانی قوی، قدم بردار، به جلو

به خدایت گو، من پنده ام، در ره ازادی، پیشروم با برادرم
این خواهرم در سر مروت، پا به پا با ما، همه باهم، قدم برداریم، به جلو

این بسیج، بدون وجدان، گر ما را کند تهدید
ایمان خداوند، شجاعت دل، همراهمان باشد، با صبر، قدم برداریم، به جلو

هر قدم ما، صد قدم باشد، در ره درستی، و ازادی
تو به خودت گویی رهبر، و لیکن نه در چشم ما، راه ما مستقیم، قدم برداریم، به جلو

در اخر سخن، این خداوند، در عدل الهی، به تو خواهد داد دستمزد
نه در فردوس الهی، ای ظالم، و لیکن در عمق جهنم، ما همه باهم، قدم برداریم، به جلو

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

ایران پرست عزیز

مسعود از امریکا


مرسی از این ویدیو - من فکر کنم که اهنگ این ویدیو از اهنگ فریدون باشد: گل هیاهـو

 

 


default

Roobaheh Makkar

by Iran _parast (not verified) on


مسعود از امریکا

استقـامت - در مقابله با ظلم و ستم

مسعود از امریکا


Perseverance - In Confronting Tyranny; Ayatollah Khamenei Threatened The Use Of Force Against The Demonstrators In A Speech Yesterday