درود بر جوانـان ما - ظلـم و ستـم عاقبتی ندارد

درود بر جوانـان ما - ظلـم و ستـم عاقبتی ندارد
by مسعود از امریکا
14-Jun-2009
 

ای جوانان، ای عزیزان، درود بر شما
  قلب شما در جا، فکر شما درست، و لیکن پایمال شده، درود بر شما

گر دزد بوده، اتش زده بر فردای شما، لعنتش باد
  در این مضحکه، این جرم، و این تقلب، درود بر شما

در زجر و ستم، این دولت بی انصاف، پا بر جهان گذاشتید
  نه شاه را دارید به یاد، و نه ان ساواک، بلکه ستم این روحانیون، درود بر شما

در این انتخابات، درست خیمه شب بازی بود، و لیکن قلب شما
  در ره پیشرفت، و ازادی، شک نکنید، ما هستیم پشت شما، درود بر شما

اینده ایران ما، شما باشید، و قدمهایتان
  مترسید، قدرت خود را یاد باشید، در قلب ما هستید، درود بر شما

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

شازده جان

مسعود از امریکا


قربانت برم - اخه رو هم خوب چیزیه! این اقایون با این برنامه ای که سر این انتخابات اجرا کردند، واقعا گندش رو در اوردند - واقعا بیچاره این جوانان ما!

 

 


Shazde Asdola Mirza

Masood jaan, thanks for the post

by Shazde Asdola Mirza on

God willing, this will be the last year of mullah's rein over Iran.


مسعود از امریکا

جناب امیر رستم

مسعود از امریکا


این جوانان ما، در چارچوب امکاناتی که در اختیارشان هست، دارند سعی بر این می کنند که امکانات زندگی خود را بهتر کنند. اگر که بلاگهای قبلی من را خوانده باشید، متوجه می شوید که من کاملا مخالف رژیم کنونی در ایران هستم. ولی، قدمهایی که این جوانان در جهت بهتر کردن زندگیشان برمی دارند را نمی شود نادیده گرفت، و انها را حتی المقدور باید که تشویق کرد - ممنونم!

 

 


amirrostam

Young Iranians should not shed blood for this

by amirrostam on

This is an intra-akhoond-mafia coup, and Iranians should wake up to that fact and not shed their blood in this way, it is a wasted sacrifice. 

Amir Rostam


مسعود از امریکا

درود بر جوانـان ما - ظلـم و ستـم عاقبتی ندارد

مسعود از امریکا


Long Live Our Beloved Iranian Youth - Tyranny Has No Future