پـایداری کـردن - در ره موفقیـت

پـایداری کـردن - در ره موفقیـت
by مسعود از امریکا
19-May-2009
 

از هر دری که نگری، در لابلای این زیستن
  در ترحم، ای مرد مروت، کلامت باشد پشتبانه، در این عالم زیستن

هیچ مگذار، که روش معرفت، در روانت کسر شود
  در هر حکمت و قدرت، اسان است، که بنای انسانیت پایمال، در این ره زیستن

نام تو، و اسم مردانگیت، در چشم همه، پر ز گهر
  ولیکن ای دوست، در ره موفقیت، مگذار پایمال، ات حیسیت، در این ره زیستن

خداوند، یار و یاورت، و لیکن مگذار در چشمه راستی
  عاقبت بر زندگی، و کمان در راستی، پایمال شود، بر این عالم، در این ره زیستن

در اخر سخن، پایداری کن، و بدان که در این ره
  پایداری و استواری، در ره این برنامه، به صد ها جاوید بود، و موفق، در این ره زیستن

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

پـایداری کـردن - در ره موفقیـت

مسعود از امریکا


Perseverance; On The Road To Success