مصمـم - با ایمـان

مصمـم - با ایمـان
by مسعود از امریکا
15-May-2009
 

از جمالت، من می بینم، که در عشق، بس رهایی ای یار
  هر قدمی برداشته، قدم دگر پر تعلل، این رازی نیست، بس رهایی ای یار

هر دری بازشود، ان را مبند، شاید تو نمی دانی
  که نعمت باشد پشت ان، و لیکن قایم در کنون، حواست باشد، تو بس رهایی ای یار 

در عقل و معرفت، خداوند دهد، بس عالم این بزرگوار
  و لیکن ای دوست، عقل و خرد، بی عمل، هیچ جایت نرساند، تو بس رهایی ای یار

هر گلی، در رهت پرورده شد، لگد نزن بر ان، ای دوست
  ان گل، خوبیت را خواهد، ظلم مکن، ان را در بر گیر، تو بس رهایی ای یار

این خداوند علم و عمل، کسر نخواهد ز تو
  و لیکن ای مرد مروت، تو بکار، و خداوند رشتش دهد، نه راه دگر، تو بس رهایی ای یار

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

Al عزیز

مسعود از امریکا


من سالها قبل در کالیفرنیا زندگی می کردم، ولی الان در شرق امریکا هستم - ... اکثرا در جنوب شرقی ٠ قربانت!

 

 


default

Dear Massoud

by Al (not verified) on

Dear Massoud apparently you don't seem to be from the California area... which state of the US do you hail from... if you don't mind me asking
این خداوند علم و عمل--- so true...


مسعود از امریکا

مصمـم - با ایمـان

مسعود از امریکا


Determined; With Faith