داشتـن امیـد - در لحـظه ناامیـدی

داشتـن امیـد - در لحـظه ناامیـدی
by مسعود از امریکا
12-May-2009
 

از در هر حیات، گر تو روی تو، ای دوست فراموشت کن
  هر دری بسته شود، دگر دری باز، همه وقت و همه جا، فراموشت مکن

نا امیدی، گر باشد در دلت، هیچ مگذار رخنه این غم
  عمری می گذرد، هر لحظه غنی باشد، هر هدیه بر ان، فراموشت مکن

در این عالم زندگی، هر نیکی، و در قلب هر بدی، باشد بسی اشکار
  لیکن ای رفیق، عشق زندگی، و محبت دوستان، سرفرازت کند، فراموشت مکن

روح الهی، در هر دل، میزند تپشی، از اخرت و عاقبت
  لیکن ای مرد خردمند، گوش بده بر ان، انکارش مکن، بدان ان روح الهی، فراموشت مکن

در اخر این، هر صفتی، کم وکسر، باشد اینجا و انجا
  لیکن ای مرد مروت، ای رفیق معرفت، ارزش خود دان، خدایت را یاب، فراموشت مکن

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

داشتـن امیـد - در لحـظه ناامیـدی

مسعود از امریکا


Having Hope; In A Hopeless Moment