عشـق مـادر ... کـه وجـودم از تـوست

عشـق مـادر ... کـه وجـودم از تـوست
by مسعود از امریکا
09-May-2009
 

ای مادر، تو مرا زادی، این وجود من از توست
تو مرا براوردی، این جان در وجودم گذاشتی، تمام این وجودم، از توست

از پدر، یاد گرفتم، مردی و مردانگی
لیکن ای مادر، تو به من یاد دادی، این عشق و محبت، تمام این وجود من، از توست

شبها، بس نگران من، از بالا تا پایین
لیکن ای مادر، من نمی فهمیدم، بس نادان بودم، می دانم، کاین وجود من، کامل از توست

خداوند می دانست، که عشق مادر، از دل و رحم باشد جریان
ان بچه، که از دل مادر، بس بیرون امد، پیوسته عشق، همراهش باشد، می دانم، کاین وجود کامل من، از توست

هر مردی موفق، باشد بالای سرش، بس مادری مهربان
نه پول، و نه قدرت، نه ای برادر، بلکه این عشق مادر، پشت و پناهت باشد، می دانم، کاین وجود من، کامل از توست

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

عشـق مـادر ... کـه وجـودم از تـوست

مسعود از امریکا


The Love Of A Mother ... My Very Being Is From You