این هـدف چیست - ان نشانـه کجاست

این هـدف چیست - ان نشانـه کجاست
by مسعود از امریکا
04-May-2009
 

ز این ره زندگی، من می دانم هدف چیست، و لیکن نشانه کجاست
هر قدمی که بر می داریم، قدمی دگر پشت ان، و لیکن ای دوست، ان نشانه کجاست

در هر جهت، راه دگر باز شده، و لیکن ای دوست
ایا می دانی که جهت تو کجاست، و ان هدف کدام، و این نشانه کجاست

بر هر دلی، گذاشته شده، ان هدف مطلق
ان را یاب ای دوست، هدف زنگی ات باشد، بر ان جهت کن، و این نشانه کجاست

راه خداوند، راه تو باشد، این فراموشت مکن
ان را جو، در بر گیر، بر خود مهمانش کن، با جهت، و این هدف، و ان نشانه کجاست

در سخنی اخر، گوش بده، بر نوای خداوند
که در دل توست، راهنمایت باشد، و این هدف، و ان جهت، و ان نشانه کجاست

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

این هـدف چیست - ان نشانـه کجاست

مسعود از امریکا


What Is This Aim (Objective); Where Is That Ambition