اعـدام دل ارا دارابی - پس از قـول دو ماه تعویق

اعـدام دل ارا دارابی - پس از قـول دو ماه تعویق
by مسعود از امریکا
03-May-2009
 

از خداوند پرسیدم، کاین عدالت چیست
  که دو ماه وقت داده شد، و لیکن این اعدام، پس عدالت چیست

خداوندا گفتا، این عدل من، عدل الهی ست
  تو نمی فهمی ان را، بر من شنو ای بنده، کاین عدالت چیست

خون او خون جوان، ولیکن در احمقیت و بچگی
  ریخته شد بر جنایتکاران، ان ابلهان، بر من تو گویم، کاین عدالت چیست

گویند من خداوند باشم، و لیکن ای بنده، من یادم نرود
  کاین دولت اسلامی بی ثبات چیست، من به تو گویم، کاین عدالت چیست

یادت نرود، که در روز قیامت، ان اتشی که من بر پا کرده ام
  اول و اخر، این علما را خواهد سوزاند، بر جهنم روند، کاین عدالت چیست

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

اعـدام دل ارا دارابی - پس از قـول دو ماه تعویق

مسعود از امریکا


Delara Darabi's Execution; After A Promise Of Supposed Delay For Two Months