دوستـی و رفاقـت - معرفـت و مـروت

دوستـی و رفاقـت - معرفـت و مـروت
by مسعود از امریکا
25-Apr-2009
 

به درگاه الهی، رجوع کردم، در جستجوی راهنما
کاین من بیابم، ز این خرد، بس دانش، ز این ایزد، راهنما

پرسیدم، خداوندا، در معرفت و مروت، بر کجا بینم
این الله روزگار، به دم بر این دل، راهنما باش، ای روح راهنما

این خداوند، در یک کلام، بر من رسوا، گفت بسی
این مروت و معرفت، در رفاقت جو، ای بنده، ز این خداوند، ای راهنما

گر دوستی، در راه معرفت، قدم نهد
این روح پروردگار، باشد انجا، با مروت، ای خداوند، و ای راهنما

ای برادر، قدمی بردار، ز این راه رفاقت
کاین روح الهی، شاد باشد، ز این رفاقت، بس معرفت، ای خداوندا، ای راهنما

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

مهرناز جان

مسعود از امریکا


مرسی عزیزم - خوشحالم که از این شعر خوشت امد - قربانت!

 

 


default

Beautiful words of wisdom...

by mehrnaz (not verified) on

Beautiful words of wisdom... merci....


مسعود از امریکا

دوستـی و رفاقـت - معرفـت و مـروت

مسعود از امریکا


On Camaraderie and Friendship; Wisdom and Humanity