نامعلومـات

نامعلومـات
by مسعود از امریکا
22-Apr-2009
 

از نطر آهم، این چهره تو، بس من را پریشان کرده
  نه در این، و نه در ان، به هر صورت، در دمم، بس افشان کرده

بز جای خرد، ان خداوند، کس نفسش جام بود
  لیکن ای دوست، نه این، و نه ان، همه در هم، بس مکافات کرده

ز این بار، گر نگری، بس خلق، و زاین اجتماع
  لیکن ای مرد مروت، وصلت بر این ننما، چو در خواب، و چودر خیال، همبار کرده

بر هر نفسی، کاین آه دگر، بس افسرده، و کل خاموش
  هر حدسی، به از حقیقت، فراموشت مکن، لیکن ای جانم، بس افشا کرده

هر لغت، بر دیگری، نشاید، و نباید، هیچ جمله ای اشکار
  لیکن ای برادر، این بر دست گیر، و ان را شمار، غفلت مکن، و بعد رها کرده

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
default

Massoud Khan

by An Observer (not verified) on

Whether you notice it or not, there is always much harmony in confusion; it may not always be apparent, but it's right there!!

Remember, we all came from the ocean of life with all its tumult and waves! It's sometimes necessary to have chaos, in order to have harmony - Just as we reset our computers to start all over again, life needs to do the same.

Thanks!


IRAN PARAST

Dear Massoud

by IRAN PARAST on

I have read this poem a couple of times, but I have difficulty understanding what it's saying.

Nevertheless, believe it or not, it has generated within me a feeling of Uncertainty. Was that the intended purpose of this poem?!

 

 


مسعود از امریکا

نامعلومـات

مسعود از امریکا


Uncertainty