عشق به زن ایرانی - نصیحت پدری

عشق به زن ایرانی - نصیحت پدری
by مسعود از امریکا
01-Apr-2009
 

بس پدر گفت، ای پسر، سرمایه ات را بشناس
            نه به در این و ان، ای جانم، سرمایه ات را بشناس

بر لب زیبا زنی، چو سوگلی، پر اصالت، و ایرانی
            پیوند زناشویی بند، شک مکن، ای جان من، سرمایه ات را بشناس

من گمانم، ای برادر، پر ز اندیشه، و فکر
            ولیکن ای دوست، در ره این ماه رو، بس عاجزم، سرمایه ات را بشناس

خداوندا، به من ده، ماهرخی، ز این ایران زمین، و عشق ما
             که پیمان وصلت بندم، یا الهی، می دانم، سرمایه ات را بشناس

کاین شاعر، گر باشد ملک الشعرا، ولی هیچ نیست
              بدون ماهرخی، ز این ایران زمین، ای برادر، سرمایه ات را بشناس

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا