قاتی کردن دین و مذهب، با حکومت و سیاست

قاتی کردن دین و مذهب، با حکومت و سیاست
by مسعود از امریکا
25-Mar-2009
 

ای دوست، مشو حیران، ز این قدرت دینت
                        کاین قدرت و مذهب، چند بس، فساد بچیند

گر مذهب تو، باشد گرامی، ای جان دوست من
                        مگذار عزیزم، کاین دین و مذهب، ره قدرت بچیند

گر باشی یهودی، و یا مسلمان، و یا مسیحی
                        پندار برادر، کاین معرکه قدرت، بس فساد بچیند

گر تو مخلوط کنی، این دین و قدرت، به راه
                         یادت ای باشد برادر، نه لیاقت بس فساد، همدر بچیند

ای جان من، و العشق من، هرگز فراموشت مباش
                         کاین  مخلوطه دین، و حکومت، هرگز برکت نچیند

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا
 
مسعود از امریکا

جهانشاه جان

مسعود از امریکا


در اروپا، برای چند صد سال، پاپ و کلیسای کاتولیکها، پدر و صاحب همرو در می اوردند تا اینکه مردم جون به لبشون رسید، و گذاشتنشون تو واتیکان! ما ایرونیها متاسفانه این درس رو هنوز یاد نگرفتیم - قربانت!


Jahanshah Javid

Biggest problem

by Jahanshah Javid on

Gol gofti Masoud Jan! Other undemocratic countries only have to fight dictatorship. But in Iran there's a complex mix of dictatorship AND religious domination, making it much harder to change. But change it will. Nothing lasts forever :o)