عشق برادری

عشق برادری
by مسعود از امریکا
24-Mar-2009
 

در مریدت ای دوست، ره کعبه نیست به جز
                        مال و اموالت، بر این ره مروت، هرگزی نیست به جز

قدرت عشقت، که در راه شرف باز بگشت
                        نیست گمراهی، بر این گمراهگان، ای یارم، نیست به جز

راه شرفت، جانم، گم گشته این غیرت بود
                         لیکن ای دوست، غریبا مشو از من، کو کهی، نیست به جز

راه عشقان، طرفی غامض و رسوا باشد
                         لیکن ای ماهم، پریچهر رو، زبر باز، بسی نیست به جز

کاین موسی و شعبان، بر سخنی ره بوند
                         پشیمان مشو ای دوست، ز این غریب دیار، همانا، نیست به جز

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا