سرنوشت

سرنوشت
by مسعود از امریکا
23-Mar-2009
 

یا ایهال الیاهو، ای مرغ پریشانم
                      در جمع این دوستان، چو کردی ما را مهمانم

کاین عشق من و تو، پریشان کرده این سیمین
                      در ره این عشق، چه کردی تو، ای سیمین، بر وجدانم

خرد الهی بود، در این دشوار زمانه
                     جان من، جانان من، لب زن بر این پیمانه، تو ای مهمانم

کاین ربنا، و اتنا، در سببت جویاییم
                     ز این معرکه دوران، چون صحتت روشن، ای عشق من، چو مهمانم

بر سر این در، چو باشد خوشی از چندان
                     کاین ملائكه جمعند، ای زیبا، خوش دلم، چو چندانم

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا