فرخنده باد نوروزتان

فرخنده باد نوروزتان
by مسعود از امریکا
20-Mar-2009
 

ای خجسته، نوروز تان پیروز باد
           ایران و ایران زبان، صد به این فرهنگ محبوب باد
 
کز تاریخ بود، این ایران ما باستان
          کاین زمین، خاک تن کوروش و داریوش باد

عشق من، بر ره میهن شد فروزان بسی
           لیکن ای دوست، بر سر این اوضاع همه محکوم باد

ای هم وطن، اول و اخر ما ایرانی بود
          گر اسلام باشد مذهب، درود بر فارسی و زرتشت باد

ای برادر، فراموشت مکن این ریشه ایرانیت
           کاین فروزنده فرهنگ، هم بر همه در ریشه ایران باد

 


Share/Save/Bookmark

more from مسعود از امریکا